Văn bản dự thảo
Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnLĩnh vựcTrích yếu nội dungNgày ban hành 
650/STTTT-CNTTSở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2020 07/08/2019
 Sở Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCông nghệ thông tin V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ  
389/STTTT-CNTTSở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2019 19/10/2018
 Sở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018 01/11/2017
 UBND tỉnhKế hoạchCông nghệ thông tin KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ  
 Sở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017 01/10/2016
 Sở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ 30/08/2016
 Sở Thông tin và Truyền thôngQuy chếCông nghệ thông tin V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị  
 Sở Thông tin và Truyền thôngQuy chếCông nghệ thông tin V/v Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị  
470/STTTT-QLCNTTSở Thông tin và Truyền thôngQuy chếCông nghệ thông tin V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách 19/08/2014
470/STTTT-QLCNTTSở Thông tin và Truyền thôngQuy chếCông nghệ thông tin V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách 19/08/2014
 UBND tỉnhChỉ thịCông nghệ thông tin Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị