Văn bản dự thảo
Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnLĩnh vựcTrích yếu nội dungNgày ban hành 
     Phụ lục Chỉ tiêu thống kê kinh tế số  
 Sở Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCông nghệ thông tin V/vxin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị  
  Nghị quyếtCông nghệ thông tin Dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin V/v tham gia ý kiến dự thảo Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0  
 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng trị, phiên bản 2.0  
 UBND tỉnhQuy chếCông nghệ thông tin V/v Tham gia dự thảo Quy chế hoạt động cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Trị  
 UBND tỉnhQuy chếCông nghệ thông tin Dự thảo Ban hành Quy chế Sử dụng, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị  
 Sở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin Dự thảo KH Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc CM công nghiệp lần thứ tư và Chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh quảng trị  
 Sở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchBáo chí Dự thảo Kế hoạch Tổ chức “Ngày Sách Việt Nam 21/4” tại tỉnh Quảng Trị năm 2021  
11/STTTT-CNTTSở Thông tin và Truyền thôngQuy chếCông nghệ thông tin V/v tham gia dự thảo Quy chế hoạt động của Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị 06/01/2020
 Sở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  
725/STTTT-CNTTSở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin V/v tham gia Dự thảo kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2020-2025 17/09/2020
 UBND tỉnhQuyết địnhCông nghệ thông tin V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Quảng Trị  
650/STTTT-CNTTSở Thông tin và Truyền thôngKế hoạchCông nghệ thông tin V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2020 07/08/2019