Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều


Ngày cập nhật: 14/10/2020 4:02:38 CH

Việc rà soát, xác định hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đã có những tác động về cơ hội, thách thức đến công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Quảng Trị, đó là:

- Về cơ hội: Chuẩn nghèo đa chiều đã tạo nhiều cơ hội và các tiếp cận để giảm nghèo bền vững, hiệu quả: Việc chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo theo cách tiếp cận đa chiều sẽ tạo điều kiện để nhận dạng đối tượng nghèo cụ thể hơn, tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp hơn với nhu cầu và đặc tính của hộ nghèo, từ đó tạo cơ hội để các địa phương trong tỉnh thực hiện bền vững hơn các chính sách giảm nghèo.

Giảm nghèo đa chiều là cách tiếp cận mới nhằm khắc phục, hạn chế việc bỏ sót những đối tượng tuy không nghèo về thu nhập, nhưng lại nghèo về các khía cạnh khác. Thay vì chỉ xem xét nghèo theo thu nhập, những ai không được khám chữa bệnh, không được đến trường, không được tiếp thông tin cũng được xác định là nghèo. Cái nghèo không chỉ gắn liền với sự thiếu thốn thu nhập hay chi tiêu, mà còn là việc không được thoả mãn các nhu cầu cơ bản khác của con người.

http://soldtbxhquangtri.gov.vn/Portals/0/toan%20canh%20HN.jpg

Quang cảnh Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại cụm thành phố Đông Hà  - Ảnh: Trí Thanh

Xác định hộ nghèo theo chuẩn đa chiều sẽ tác động toàn diện hơn đến người nghèo, nhằm giúp đảm bảo mức sống tối thiểu, đồng thời đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, từng bước giảm nghèo bền vững. Thông tin về tình trạng nghèo đa chiều cũng giúp theo dõi tiến trình giảm nghèo và đánh giá tác động của các nhóm chính sách giảm nghèo và phát triển xã hội qua thời gian giữa các vùng, các nhóm dân cư để điều chỉnh cho phù hợp.

- Về thách thức: Chuẩn nghèo đa chiều đã làm tăng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh đầu năm 2016 là 15,43%, đã tăng gấp gần 2,3 lần so với chuẩn nghèo đơn chiều cuối năm 2015 của tỉnh là 6,9%), do đó tạo ra thách thức không nhỏ cho công tác giảm nghèo của tỉnh.

Như vậy, nhìn một cách tổng quan, việc xác định nghèo theo chuẩn đa chiều sẽ tạo ra thách thức mới cho công tác giảm nghèo là tăng tỷ lệ hộ nghèo, nhưng đó cũng là những cơ hội để các ngành, các địa phương nhìn nhận đúng bản chất, nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, từ đó có thêm nhiều giải pháp và cách tiếp cận để thúc đẩy công tác giảm nghèo một cách thực chất và bền vững. 

                                                                                        Thủy Giang

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)