Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới


Ngày cập nhật: 08/09/2020 7:51:49 SA

Thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được huyện Vĩnh Linh xác định là nhiệm vụ quan trọng và được đặt trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giai đoạn 2015-2020 với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện công tác này, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm nhanh từ 10,07% năm 2016 xuống còn 3,98% vào cuối năm 2019.

Hỗ trợ sinh kế cho thanh niên xã Vĩnh Khê - Ảnh: MH​


       Từ năm 2016, khi Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 có hiệu lực, Vĩnh Linh tiếp cận và triển khai công tác giảm nghèo với nhiều điểm mới. Theo đó, ngoài tiêu chí về thu nhập, các tiêu chí giảm nghèo còn được đo lường ở mức độ thiếu hụt 5 dịch vụ xã hội gồm: Y tế; giáo dục; nhà ở; điều kiện sống; tiếp cận thông tin và 10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt thuộc 5 dịch vụ xã hội nêu trên. 

        Mục tiêu huyện Vĩnh Linh đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5% - 2%/năm. Trong đó, chú trọng việc thực hiện các chính sách xã hội, giúp các đối tượng tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý, nhà ở; hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm. Các ngành, địa phương trong huyện tập trung, chủ động trong việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, phân tích nguyên nhân nghèo để phân loại đối tượng và có hướng hỗ trợ phù hợp. Ưu tiên đầu tư trọng điểm vào những vùng, địa bàn và nhóm dân cư khó khăn nhất. 

          Nằm trong mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ hộ nghèo cao giai đoạn II ở 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Thành lập các nhóm hỗ trợ các thôn, bản ở vùng đồng bào dân tộc Vân Kiều có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đồng thời khuyến khích sự trợ giúp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội... 

         Từ những hướng đi, giải pháp rõ ràng, công tác giảm nghèo ở Vĩnh Linh thời gian qua đã mang lại kết quả ấn tượng. Rõ nét nhất đó chính là địa phương đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án, tiểu dự án đúng thời gian, mục đích và đối tượng. Trong đó, nổi bật như chương trình 30a và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; chương trình 135; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn ngoài chương trình 30a và 135; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin...  

        Từ nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, sau 5 năm tỷ lệ hộ nghèo ở Vĩnh Linh giảm nhanh từ 10,07% năm 2016 xuống còn 3,98% vào cuối năm 2019. Riêng đối với 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giảm bình quân 6,22%/năm vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đặc biệt 2 xã thuộc vùng khó khăn bãi ngang ven biển là Vĩnh Giang và Vĩnh Thái thoát nghèo nhanh. Tỷ lệ giảm bình quân của Vĩnh Giang đạt 3,89%/năm, Vĩnh Thái đạt 2,03%/năm.

          Từ những kết quả đạt được, từ nay đến năm 2025, Vĩnh Linh đặt ra mục tiêu: Tăng cường sự kết nối về hạ tầng, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; phấn đấu giảm tỷ  lệ hộ nghèo bình quân 1% - 1,5%/năm. Riêng các xã, thôn nghèo vùng đặc biệt khó đồng bào dân tộc miền núi giảm từ 4- 5%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 1,6 lần so với năm 2020.

Nguyễn Hằng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)