Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy


Ngày cập nhật: 08/09/2020 8:26:52 SA

Hướng Hóa có hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong nhiều năm qua, huyện luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt của các cấp, ngành, nhất là trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, huyện Hướng Hóa đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng ở nông thôn miền núi được đầu tư khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng khó không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đáng kể.

Description: http://quangtritv.vn/Uploaded/Users/lethihaianh/images/%E1%BB%ABng_JPG.JPG

Người dân Hướng Tân ươm cây giống trồng rừng

 

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Giảm nghèo bền vững, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đề ra mục tiêu: Cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các xã nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, vốn vay ưu đãi); tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2019, thông qua nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, huyện đã ưu tiên đầu tư 49 công trình quan trọng phục vụ dân sinh, phúc lợi công cộng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 18.162 triệu đồng, góp phần quan trọng làm thay đổi cơ bản kết cấu hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn, là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi trong giao thông đi lại, trao đổi hàng hoá, phát triển dịch vụ, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Huyện còn đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tập huấn giúp người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy trong lao động sản xuất.

Năm 2019, toàn huyện có 17 xã và 8 thôn được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng số vốn hỗ trợ 4,8 tỷ đồng, mức bình quân 258,9 triệu đồng/xã, 50 triệu đồng/thôn. Từ nguồn này, các xã đã tập trung thực hiện hỗ trợ giống lúa, cây giống lâm nghiệp, bò, lợn, gà, nông cụ sản xuất với 1.210 hộ/5.128 khẩu hưởng lợi. Thông qua các chương trình vay vốn, hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các chính sách về giáo dục, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin… được triển khai tích cực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động được chú trọng. Hiện toàn huyện có 77 người tham gia xuất khẩu lao động, trong đó có 3 người dân tộc thiểu số; năm 2019 toàn huyện có hơn 1.354 lao động được tạo việc làm mới, góp phần giảm tỷ  lệ thất nghiệp, tăng tỷ lệ người có việc làm, đời sống của người dân được cải thiện, khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp dần, thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số được nâng lên.

Bên cạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực hỗ trợ người dân vùng khó các điều kiện phát triển sản xuất… để xóa đói, giảm nghèo, huyện còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo sâu rộng ở địa phương với hình thức và nội dung phong phú. Vì vậy, công tác giảm nghèo đã đi vào ý thức, cách nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Nhờ triển khai quyết liệt các chương trình xóa đói giảm nghèo với phương pháp tiếp cận đa chiều nên số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo ở Hướng Hóa có xu hướng giảm mạnh. Năm 2016, toàn huyện có 6.695 hộ, chiếm tỷ lệ tới 34,59%; đến cuối năm 2019, số hộ nghèo đã giảm đáng kể xuống còn 4.708 hộ, chiếm tỷ  lệ 21,25%.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đa dạng hóa hoạt động truyền thông để giúp người nghèo, nhất là người nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo. Biểu dương, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, văn hóa, thông tin, đào tạo nghề, tạo việc làm mới… cho hộ nghèo. Tiếp tục tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác phối hợp đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức làm ăn cho người nghèo; tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo từ huyện đến cơ sở.

                                                         Bài, ảnh: Quang Sáng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)