Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Gio Linh nỗ lực để giảm nghèo bền vững


Ngày cập nhật: 08/09/2020 8:26:38 SA

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Gio Linh (Quảng Trị) luôn quan tâm thực hiện, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, nhờ đó công tác giảm nghèo của huyện đã có những chuyển biến tích cực. UBND huyện Gio Linh đã xây dựng và ban hành kế hoạch giảm nghèo hàng năm. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững huyện; phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên các ban, tăng cường chỉ đạo, giám sát, đánh giá tình hình định kỳ 6 tháng, năm; thường xuyên tổ chức các buổi tham vấn, đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng… đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc giảm nghèo bền vững. 

Description: http://www.baoquangtri.vn/portals/0/tiensy/111111111111111Q2E3RF4T5G6Y7U8IWEDFR3TY5H6UJ7K8.jpg

Nghề chẻ đá ở các xã Tây Gio Linh tạo việc làm và thu nhập khá cho người dân

Trong những năm qua, các chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho người nghèo trên địa bàn huyện đã được thực hiện tốt. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn; hỗ trợ việc vay vốn học sinh, sinh viên. Hiện 21/21 xã, thị trấn có điểm giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác vay vốn tín dụng ưu đãi. Việc tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, các chính sách hỗ trợ khác nhau đã mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống cho người nghèo, giúp người nghèo tự tin vượt khó vươn lên. 

Chính sách hỗ trợ về y tế đã giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế và hưởng chính sách khám chữa bệnh miễn phí đã được thực hiện tích cực. Số người nghèo được mua bảo hiểm y tế trong những năm qua cao. Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng học sinh con hộ nghèo cũng được thực hiện có hiệu quả. Chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh con hộ nghèo đã tạo sự động viên khích lệ lớn, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động học sinh đến trường, giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo, giúp các em yên tâm học tập. Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo đã được tăng cường thực hiện. Huyện đã triển khai có hiệu quả việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở cơ sở dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nghèo. Trong những năm qua đã tổ chức đào tạo nghề cho rất nhiều học viên thuộc hộ nghèo với các nghề phổ biến như: Nấu ăn, khai thác mủ cao su, mộc mỹ nghệ… Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo; chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo cũng đã được triển khai thường xuyên và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xã hội hóa công tác giảm nghèo đã được đẩy mạnh. Các phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ, các hộ nghèo thuộc diện chính sách đã được xã hội hóa tích cực, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngoài các chính sách giảm nghèo của Chính phủ, những năm qua, huyện Gio Linh đã phát huy nội lực, đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Lao động địa phương đã được giải quyết việc làm ngay tại quê nhà như tại các cơ sở hấp cá, các đội tàu đánh bắt thủy hải sản, các nhà máy, xí nghiệp tại KCN Quán Ngang, các làng nghề, khai thác mủ cao su, trồng và khai thác rừng… 

Ở Gio Linh, khâu đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã và đang được huyện thực hiện tốt và đó cũng là điểm nhấn quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Cũng nhờ vậy mà tỷ lệ người nghèo thất nghiệp của Gio Linh luôn ở mức thấp, thu nhập của họ cũng đã được cải thiện rất nhiều nhờ các chính sách hỗ trợ thoát nghèo mang tính bền vững.

                                                                           Bài và ảnh: Ngọc Hiếu

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)