Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Chuyển biến tích cực trong giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa


Ngày cập nhật: 08/09/2020 8:14:20 SA

Với những giải pháp đa dạng, công tác giảm nghèo ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua đã thu được những kết quả quan trọng, trực tiếp tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Xác định công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, làm tiền đề bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo. Qua đó, khơi dậy tính tự lực, tự cường của người dân trong việc chung tay xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng cuộc sống mới. Nhờ vậy, số hộ nghèo giảm hẳn qua từng năm, bộ mặt nông thôn miền núi không ngừng khởi sắc. Những năm qua, UBND huyện Hướng Hoá đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu giảm nghèo cụ thể từng năm. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân, các tổ chức kinh tế - xã hội nhận thức rõ quan điểm, phương châm giải quyết của chương trình giảm nghèo bền vững là dựa vào cộng đồng.

http://file.thanhtravietnam.vn/data/images/0/2019/01/28/1%203.jpg?w=500

Mô hình trồng chuối tạo ra sản phẩm chuối hàng hóa góp phần xóa đói giảm nghèo ở huyện Hướng Hóa

 

Kịp thời giới thiệu những kinh nghiệm tốt, nhân tố mới, mô hình giỏi từ thực tiễn để nhân rộng ra toàn huyện. Tăng cường quản lý hộ nghèo chặt chẽ, điều tra xác định chính xác hộ nghèo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch từ cơ sở, cán bộ điều tra có tinh thần trách nhiệm cao.  

Riêng trong giai đoạn 2016 - 2020, từ Chương trình 135 huyện đã đầu tư xây dựng mới 105 công trình. Các công trình đã làm thay đổi cơ bản cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn, là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông đi lại, trao đổi hàng hóa, phát triển dịch vụ, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tập huấn được huyện triển khai tích cực, đúng đối tượng.

A Dơi là một trong những xã vùng đặc biệt khó khăn ở Hướng Hoá, có hơn 95% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, UBND xã tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững. Ở A Dơi, ngoài đối tượng người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số là đối tượng giảm nghèo, xã còn bổ sung thêm hộ mới thoát nghèo được hưởng lợi, giúp họ có tiền đề giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, xã bố trí nguồn đảm bảo xã hội để chi cho các hoạt động thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo. Ủy ban MTTQVN xã cũng đã huy động nguồn kinh phí từ “Quỹ ngày vì người nghèo” để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp đột xuất, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết... tạo động lực để người nghèo vươn lên.

Trước đây, nhiều gia đình tại A Dơi là hộ nghèo, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Được xã chọn hỗ trợ cây giống, con giống và vốn vay ưu đãi, nên các gia đình có động lực làm ăn. Từ khi thoát nghèo, các hộ dân ở A Dơi tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn không nên trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước mà phải có ý chí tự mình vươn lên. Tích cực tìm cách đầu tư làm ăn phù hợp với khả năng của gia đình; chung sức với Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Cùng với chính quyền là sự đồng lòng của người dân tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, nhất là ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo phát triển kinh tế ổn định, từng bước giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo, làm tốt công tác an sinh xã hội. Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo.

                                                                                        Bài và ảnh: Ngọc Hưng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)