Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

98,5% dân số tỉnh Quảng Trị tham gia bảo hiểm y tế


Ngày cập nhật: 04/08/2020 4:44:12 CH

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hai chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi ốm đau, bệnh tật.

Người dân khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế -Ảnh:Internet

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án về lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. Năm 2020 có 42.560 người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100%. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cấp trên 840 nghìn lượt thẻ bảo hiểm cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và người dân ở vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí cấp thẻ  bảo hiểm y tế là 566,26 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh cũng đã hỗ trợ thêm 30% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên địa bàn.

Năm 2015, toàn tỉnh có 475.539 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 77,3% dân số, năm 2016 có 540.795 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 81,2% dân số, đến ngày 30/6/2020 có 604.883 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 98,5% dân số, vượt chỉ tiêu của Chính phủ giao (90,0%). Đây là kết quả có được từ chính sách bảo hiểm y tế và là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Việc mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế giúp người có thẻ bảo hiểm y tế được tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Hiện nay, hầu hết thuốc, dịch vụ kỹ thuật đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi khám, chữa bệnh khám chữa bệnh đúng tuyến. Với mức đóng không cao nhưng khi không may mắc bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo có chi phí điều trị lớn, người tham gia bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh chu đáo, không phân biệt giàu nghèo. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80%-100% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi và quyền lợi hưởng tùy thuộc vào nhóm đối tượng.

                                                                 MÂY MÂY

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)