Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đakrông còn 27,89% vào cuối năm 2020


Ngày cập nhật: 04/08/2020 4:42:54 CH

Huyện Đakrông  là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước được thụ hưởng Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững của Chính phủ (Nghị quyết 30 a). Với đặc thù là huyện miền núi nghèo, người dân chủ yếu là đồng bào Pa Kô và Vân Kiều sinh sống rải rác trên các bản làng xa xôi, một số hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại. Trong những năm qua, nhờ thực hiện Nghị quyết 30a nên đời sống kinh tế, xã hội cũng như nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đakrông giảm từ 56,55% (4.941 hộ nghèo) đầu năm 2016 xuống còn 33,75% (3.553 hộ nghèo) cuối năm 2019 và ước còn 27,89% (3.005 hộ nghèo) vào cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đakrông bình quân hàng năm giảm 5,73%/năm.

Nhiều hộ nghèo ở huyện Đakrông được thụ hưởng các chính sách, dự án giảm nghèo bền vững. Ảnh: Internet

 Để các dự án thuộc Chương trình 30a đạt hiệu quả cao, UBND huyện Đakrông đã thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư. Mặt khác, huyện tập trung thực hiện các nhóm giải pháp, các nội dung trọng tâm để hỗ trợ các hộ thoát nghèo bền vững. Trong đó phải kể đến các giải pháp như nhận khoán chăm sóc, trồng mới và bảo vệ rừng; chăn nuôi; khuyến công, phát triển thương mại; xuất khẩu lao động; đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn; tăng cường thực hiện chính sách thu hút cán bộ, tri thức trẻ đến công tác tại các xã nghèo, khó khăn…

                                                                             LY LINH

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)