Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Kết quả thực hiện mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 17/06/2020 8:16:46 SA

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra; những năm qua, Quảng Trị đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra: giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 1,5-2%/năm, riêng huyện nghèo giảm trên 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Kết quả thực hiện tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều: Đầu năm 2016, toàn tỉnh có 24.579 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,43% so với tổng số hộ dân cư trong tỉnh. Từ năm 2016-2019, toàn tỉnh cso 14.803 lượt hộ thoát nghèo, 558 lượt hộ tái nghèo và 3.767 lượt hộ nghèo phát sinh; theo đó đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 7,35% với 10.478 hộ, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,84%/năm.

Cây ngô góp phần giúp người dân huyện miền núi Đakrông tăng thêm thu nhập

Đối với huyện nghèo Đakrông, đầu năm 2016 toàn huyện có 4.941 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 56,55%; từ 2016-2019 đã có 1.408 hộ thoát nghèo, theo đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 22,8%, bình quân giảm 5,69%/năm, hiện toàn huyện còn 3.553 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 33,75%. Ước tính cuối 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 27,89%.

Ước tính năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 1,5% với 2.468 hộ, theo đó cuối năm 2020, tỉnh Quảng Trị còn 11.633 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,58% so với tổng số hộ dân cư, đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ của tỉnh đề ra.

                                                        NHƯ QUỲNH

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Huyện Hướng Hóa: Tập trung giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (23/6/2020)
Giải pháp quan trọng để phát triển nông thôn mới miền núi tỉnh Quảng Trị (22/6/2020)
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/6/2020)
Kết quả thực hiện mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/6/2020)
UBND huyện Đakrông triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (15/6/2020)
Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai thực hiện mục tiêu đào tạo nghề và giảm nghèo trong thanh niên năm 2020 (12/6/2020)
Triển vọng từ nghề cá lồng ở Triệu Phước (18/5/2020)
Tháo gỡ khó khăn cho cây chanh leo ở Hướng Hóa (18/5/2020)
Hội Nông dân thúc đẩy các mô hình kinh tế mới phát triển (12/5/2020)