Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

UBND huyện Đakrông triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế


Ngày cập nhật: 15/06/2020 8:32:19 SA

Thực hiện Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2020 và Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện Đakrông về việc giao nhiệm vụ quản lý nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2020, UBND huyện Đakrông triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện.

 

 Bản Pa Lin, xã A Vao, huyện Đakrông

Đối tượng hỗ trợ gồm: người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chưa được hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình MTQG Giảm nghèo (Chương trình 30a và Chương trình 135, hộ mới thoát nghèo được quy định theo Điều 2 Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo); ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về thuộc hộ nghèo tham gia dự án. Nhóm hộ, cộng đồng dân cư theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều kiện hỗ trợ: Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của các xã: phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, định hướng, nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương; phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo; các đối tượng tham gia dự án được hỗ trợ tùy theo nội dung của từng dự án.

 Đối với dự án trồng trọt: hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Đối với dự án chăn nuôi: hỗ trợ giống vật nuôi, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vắc-xin tiêm phòng, máy móc, công cụ sản xuất. Đối với dự án lâm nghiệp: hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy định trồng rừng sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Đối với dự án nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, vắc xin, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản, ngư cụ đánh bắt.

Mức hỗ trợ: Hộ nghèo không quá 15 triệu đồng/hộ. Hộ cận nghèo: hỗ trợ bằng 80% mức hỗ trợ đối với hộ nghèo và tối đa không quá 12 triệu đồng/hộ. Hộ mới thoát nghèo: hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ đối với hộ nghèo và tối đa không quá 7,5 triệu đồng/hộ.

                                                                                    LY LINH

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Huyện Hướng Hóa: Tập trung giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (23/6/2020)
Giải pháp quan trọng để phát triển nông thôn mới miền núi tỉnh Quảng Trị (22/6/2020)
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/6/2020)
Kết quả thực hiện mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/6/2020)
UBND huyện Đakrông triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (15/6/2020)
Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai thực hiện mục tiêu đào tạo nghề và giảm nghèo trong thanh niên năm 2020 (12/6/2020)
Triển vọng từ nghề cá lồng ở Triệu Phước (18/5/2020)
Tháo gỡ khó khăn cho cây chanh leo ở Hướng Hóa (18/5/2020)
Hội Nông dân thúc đẩy các mô hình kinh tế mới phát triển (12/5/2020)