Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai thực hiện mục tiêu đào tạo nghề và giảm nghèo trong thanh niên năm 2020


Ngày cập nhật: 12/06/2020 2:12:45 CH

Thực hiện Chương trình phối hợp số 564/CTPH-SLĐTBXH-TĐ ngày 17/3/2020 giữa Tỉnh Đoàn và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020; nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu phấn đấu giảm 360 hộ nghèo trong thanh niên và có 4.500 đoàn viên, thanh niên tham gia học nghề năm 2020, Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách của tỉnh đối với công tác đào tạo nghề và giảm nghèo. Khuyến khích, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên chưa có việc làm, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên hộ nghèo đăng ký tham gia học nghề, giải quyết việc làm tạo điều kiện để các hộ thanh niên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đào tạo nghề cho thanh niên rất cần được quan tâm

Đối với công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho các đoàn viên, thanh niên chưa có việc làm, chưa được đào tạo nghề: các đơn vị cần phải chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, các lớp đào tạo nghề cho đoàn viên, thanh niên và các đối tượng có nhu cầu. Quan tâm vận động các đối tượng đoàn viên, thanh niên các biệt, nghỉ học, bỏ học, chưa có bằng tốt nghiệp THPT, thanh niên chậm tiến trên địa bàn đăng ký tham gia học nghề tạo việc làm. Kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn trong việc giới thiệu, tuyển chọn thanh niên vào làm việc sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề.

Tỉnh Đoàn phân bổ chỉ tiêu vận động đoàn viên, thanh niên học nghề và giảm nghèo năm 2020: Về học nghề: mỗi huyện Đoàn vận động, giới thiệu ít nhất 350 đoàn viên, thanh niên tham gia học nghề. Về giảm nghèo: Vĩnh Linh giảm 29 hộ, Gio Linh giảm 09 hộ, Cam Lộ giảm 05 hộ, Hướng Hóa giảm 170 hộ, Đakrông giảm 132 hộ, Hải Lăng giảm 09 hộ, Triệu Phong giảm 04 hộ và Thành phố Đông hà giảm 02 hộ.

                                                                              NHƯ QUỲNH

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Huyện Hướng Hóa: Tập trung giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (23/6/2020)
Giải pháp quan trọng để phát triển nông thôn mới miền núi tỉnh Quảng Trị (22/6/2020)
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/6/2020)
Kết quả thực hiện mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/6/2020)
UBND huyện Đakrông triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (15/6/2020)
Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai thực hiện mục tiêu đào tạo nghề và giảm nghèo trong thanh niên năm 2020 (12/6/2020)
Triển vọng từ nghề cá lồng ở Triệu Phước (18/5/2020)
Tháo gỡ khó khăn cho cây chanh leo ở Hướng Hóa (18/5/2020)
Hội Nông dân thúc đẩy các mô hình kinh tế mới phát triển (12/5/2020)