Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững


Ngày cập nhật: 08/05/2020 9:43:17 SA

Trong lộ trình xây dựng, phát triển đưa Đông Hà trở thành đô thị loại II, công tác giảm nghèo luôn được thành phố chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp sát thực và hiệu quả. Nhờ vậy, số hộ nghèo thoát nghèo bền vững trên địa bàn tăng nhanh qua từng năm.

Chia sẻ về hành trình thoát nghèo của mình, chị Nguyễn Thị Luyến ở Khu phố 3, Phường 4 cho biết, năm 2015 chồng chị không may đổ bệnh dẫn đến mất sức lao động nên một mình chị xoay xở đủ mọi cách nhưng sinh hoạt của gia đình cứ luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Thấy hoàn cảnh của chị quá khó khăn, các đoàn thể địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng thời đứng ra tín chấp giúp chị vay 20 triệu đồng với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội làm vốn buôn bán. Từ sự quan tâm giúp đỡ thiết thực này, sinh kế và thu nhập của gia đình chị không những ổn định mà còn có tích trữ. Năm 2017, chị cải tạo lại căn nhà cấp 4 khá khang trang. Vào cuối năm 2018, chị Luyến không còn nằm trong danh sách hộ nghèo của phường. Đến nay nhờ buôn bán ổn định, chị Luyến đã có tiền mua xe máy loại tốt, lo cho 2 con học hành chu đáo. “Sự quan tâm động viên, giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể là rất thiết thực và kịp thời, nếu không đến bây giờ gia đình tôi cũng chưa thể thoát nghèo”, chị Luyến cho biết. Ở Phường 4 trong mấy năm qua những hộ thoát nghèo bền vững như chị Luyến là khá nhiều.

Bí thư Đảng ủy Phường 4 Nguyễn Đức Nhuận cho biết: “Chỉ tính riêng trong năm 2019, địa phương đã giảm được 17 hộ nghèo. Đạt được kết quả này, Phường 4 chú trọng làm tốt việc khảo sát, bình xét hộ nghèo theo tiêu chí, đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng quy định. Xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo, những vấn đề hộ nghèo đang cần giải quyết để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả. Phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trong triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ người nghèo.

Đến đầu năm 2020, Phường 4 còn 65 hộ nghèo trong tổng số 1.208 hộ dân, chiếm tỉ lệ 5,38%. Trong 65 hộ nghèo này thì nhiều hộ có hoàn cảnh neo đơn, già yếu hoặc không còn sức lao động, đau ốm thường xuyên nên việc giảm nghèo gặp không ít rào cản. Để đạt được mục tiêu giảm từ 4 - 6 hộ nghèo, chúng tôi đặt ra yêu cầu đầu tiên, cơ bản nhất là phải quan tâm hỗ trợ sinh kế vì chỉ khi người nghèo có việc làm ổn định, có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh thì việc thoát nghèo mới nhanh và bền vững”. Đây cũng là cách làm để giảm nghèo nhanh và bền vững mà các phường trên địa bàn thành phố Đông Hà triển khai.

Thông tin từ UBND thành phố Đông Hà cho biết, trong 5 năm qua tỉ lệ hộ nghèo của địa phương giảm bình quân hằng năm gần 0,45%, đến đầu năm 2020, tổng số hộ nghèo trên địa bàn là 536 hộ, chiếm tỉ lệ 2,28%. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững, địa phương đặt ra chỉ tiêu trong năm 2020 giảm 72 hộ nghèo. Để thực hiện hiệu quả, thành phố giao số hộ giảm nghèo cụ thể cho UBND các phường gắn với chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác giảm nghèo trong cộng đồng cũng như vận động người nghèo nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nghèo trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo dục và các nguồn lực hỗ trợ để ổn định sinh kế, thu nhập. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu giảm nghèo của thành phố. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Đỡ đầu hộ nghèo có địa chỉ”; duy trì các phong trào, hoạt động phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững trong hội viên, đoàn viên…

          Thoát nghèo bền vững nhờ sử dụng đúng nguồn vốn

Chủ tịch UBND phường Đông Lương Nguyễn Chơn Thử cho biết: “Trên địa bàn phường hiện có 2.943 hộ, trong đó số hộ nghèo là 73 hộ. Để giảm 9 hộ nghèo theo chỉ tiêu của thành phố giao, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có giải pháp phù hợp giúp người nghèo thoát nghèo. Trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ vốn ưu đãi, kiến thức và các nguồn lực khác cho hộ nghèo đổi mới cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để có việc làm, thu nhập ổn định và có nhà ở cơ bản kiên cố. Tổ chức tốt công tác giám sát, đánh giá về thực trạng nghèo và việc thực hiện các chính sách, chương trình về giảm nghèo. Giao chỉ tiêu đỡ đầu giúp đỡ giảm nghèo cho các đoàn thể chính trị - xã hội của phường, ví dụ như Hội Nông dân phải có trách nhiệm giúp đỡ hội viên nghèo thoát nghèo. Đồng thời xem đây là cơ sở trong đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể”.

Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững ở thành phố Đông Hà vẫn đang gặp phải một số rào cản, nổi lên là khá nhiều hộ nghèo không thể thoát nghèo do có hoàn cảnh neo đơn, già yếu, đau ốm thường xuyên hoặc không còn sức lao động; một số hộ nghèo thiếu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, dựa dẫm vào sự hỗ trợ của cộng đồng và nhà nước. Đây là vấn đề được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm và đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp tháo gỡ để thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu giảm nghèo của năm 2020 cũng như những năm tới.

                                                            Thanh Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC