Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Phát triển cây lạc thích ứng với biến đổi khí hậu


Ngày cập nhật: 27/03/2020 4:44:49 CH

Để cải thiện tình hình sản xuất lạc, huyện Cam Lộ được dự án “Cải thiện Nông nghiệp có tưới” hợp phần 3 là “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” (CSA) đầu tư các mô hình sản xuất lạc theo phương pháp mới và đã mang lại hiệu quả tích cực, hình thành tập quán canh tác tiến bộ cho nông dân.

Mô hình thâm canh lạc thích ứng với biến đổi khí hậu tại HTX Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ theo kĩ thuật canh tác của CSA sau 4 vụ triển khai thực hiện đã đạt mục tiêu chính là tăng lợi nhuận, giảm chi phí, giảm tác động bất lợi đến môi trường, ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật tưới tiêu và thâm canh vào sản xuất đã góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng thích nghi với hạn hán, sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất, phân bón, đem lại hiệu quả sản xuất cao, kết nối được các bên trong chuỗi sản xuất làm tăng thêm giá trị sản xuất... Lạc được gieo bằng máy tạo độ đồng đều để dễ chăm sóc và hấp thu dinh dưỡng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Nông dân được hỗ trợ 50% giá trị máy gieo lạc, giống lạc, phân bón và hỗn hợp sinh học để tiêu hủy thân cây lạc sau khi thu hoạch, chú trọng bón phân hữu cơ.

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị là đơn vị triển khai hợp phần 3 của dự án WB7 đã triển khai, nhân rộng mô hình CSA trên cây lạc, lúa và đậu xanh tại một số HTX thuộc vùng đồng bằng của tỉnh. Đối với cây lạc chỉ tiến hành tại HTX Quật Xá, Cam Thành, Cam Lộ. Một trong những hoạt động trọng tâm của hợp phần 3 là tổ chức sản xuất cánh đồng lớn theo hướng hàng hóa nhằm chuyển ngành nông nghiệp từng bước sản xuất tập trung với quy mô lớn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện tốt việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân.

Được sự hướng dẫn kĩ thuật tận tình của cán bộ khuyến nông, các mô hình canh tác lạc theo CSA ở Quật Xá thực hiện đồng bộ các giải pháp kĩ thuật nên đạt hiệu quả cao, năng suất bình quân đạt 24- 25 tạ/ha, cao hơn mô hình đối chứng 4- 6 tạ/ha. Điều đáng chú ý là ngoài số lượng quả nhiều hơn thì chất lượng lạc cũng tăng đáng kể thể hiện qua tỉ lệ quả chắc và trọng lượng 100 quả cao hơn nhiều so với trước đây. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến sự vượt trội về năng suất của ruộng mô hình trồng lạc CSA so với ruộng sản xuất đại trà.

Kết quả của dự án sản xuất lạc theo mô hình nông nghiệp thông minh đã khẳng định qua 4 vụ triển khai ở HTX Quật Xá. Đây là mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, ứng dụng các tiến bộ KHKT và tiết kiệm các nguồn lực sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Qua việc triển khai mô hình cũng góp phần nâng cao ý thức của người dân về thích ứng với BĐKH đề từ đó tổ chức sản xuất nông nghiệp nói chung và cây lạc nói riêng một cách hiệu quả và bền vững ở quy mô sản xuất hàng hóa./.

Bài và ảnh: M. Phương

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC