Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Nhân rộng mô hình CSA


Ngày cập nhật: 08/11/2011 10:31:50 SA

Trong Dự án WB7, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị có hợp phần 3 là “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” (CSA). Vụ hè thu vừa qua dự án đã triển khai mô hình CSA nhân rộng thâm canh cây lúa tại HTX Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Có 117 hộ dân tham gia mô hình trên tổng diện tích trên 33ha lúa.

Việc thâm canh mô hình đòi hỏi tập trung vào các khâu làm đất, giống, bón phân và nước tưới. Giống HN6 xác nhận được chọn sử dụng mô hình. Khâu làm đất là một biện pháp quan trọng, tạo điều kiện cho lúa hấp thụ dinh dưỡng dễ dàng, sinh trưởng tốt, tăng sức đề kháng các điều kiện ngoại cảnh bất thuận, làm tăng năng suất và chất lượng. Do đó làm đất phải đúng thời gian và đúng yêu cầu kĩ thuật.

Mục tiêu của dự án là cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới nhằm nâng cao giá trị gia tăng và bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản lí thủy lợi, theo định hướng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh./.

Tin, ảnh: Hồng Nhung

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC