Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


Ngày cập nhật: 28/10/2019 8:12:06 SA

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên gần 314.000 ha, chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và là cầu nối thắt chặt mối quan hệ nghĩa tình đồng bào các dân tộc hai bên biên giới Việt - Lào.

Trong những năm qua, có 29 xã, 22 thôn bản đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững với nguồn kinh phí cấp 231.757 triệu đồng. Các xã được đầu tư xây dựng 326 công trình cơ sở hạ tầng gồm giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng Đồng thời được Chương trình hỗ trợ phát triển đến hộ gia đình, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng trên 200 mô hình giảm nghèo.

Dự án Giảm nghèo bền vững cho huyện nghèo Đakrông theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ được thực hiện với nguồn kinh phí cấp 183.178 triệu đồng. Kết quả đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp trên 70 công trình cơ sở hạ tầng; 48 dự án phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo giải quyết việc làm cho 5.479 người tham gia trực tiếp và xuất khẩu lao động cho 206 người.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ đầu tư hơn 814 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp, vốn trái phiếu Chính phủ, các vốn tài trợ khác. Đặc biệt, đồng bào các dân tộc đã tích cực hưởng ứng, cùng chung tay góp sức, tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh với giá trị là 13,152 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tiết kiệm vay vốn đã cho 1.695 hộ vay 91,5 tỷ đồng, lũy kế dư nợ đến cuối 2018 là 545 tỷ đồng/15.830 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đến năm 2019, toàn vùng đồng bào DTTS đã có 7 xã đạt chuẩn về nông thôn mới. Diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số được đổi mới theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Một số xã đã đạt chuẩn đang tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, miền quê đáng sống.

Theo kết quả điều tra theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều, cuối năm 2015 ở 47 xã vùng DTTS và miền núi có 13.483 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 35,87%, 2.068 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 5,6% đến năm 2018 giảm còn 11.806 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 28,32%, 3.035 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 7,28%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,78% năm trong đó huyện nghèo Đakrông giảm đến 5,37%/năm./.


Lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng thu hút nhiều người tham gia

Bài, ảnh: Thanh Tùng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC