Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Toàn tỉnh giảm 2.725 hộ nghèo


Ngày cập nhật: 27/10/2019 8:12:06 SA

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2019 ước thực hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 1,65% (tương ứng giảm 2.725 hộ nghèo). Ước tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 9,68% từ đầu năm 2019 xuống còn 8,03% vào cuối năm 2019. Được biết, trong năm 2019, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh ban hành Kế hoạch số 824/KH-BCĐ về việc kiểm tra, giám sát chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tổ chức các hội nghị để phổ biến, hướng dẫn văn bản và phần mềm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với 161 cán bộ cấp huyện, xã làm công tác giảm nghèo tham gia. Tổ chức các hoạt động truyền thông về giảm nghèo thông qua việc tổ chức đối thoại, nói chuyện chuyên đề về công tác giảm nghèo tại 40 xã, thị trấn với 2.400 lượt cán bộ, thôn, bản và người nghèo tham gia. Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn thể tham gia làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện, xã.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng triển khai hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo gia đình chính sách người có công. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo cho 1.115 cán bộ cấp huyện, cấp xã…/.

Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức

 

Tin, ảnh: Thủy Lê

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Huyện Hướng Hóa: Tập trung giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (23/6/2020)
Giải pháp quan trọng để phát triển nông thôn mới miền núi tỉnh Quảng Trị (22/6/2020)
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/6/2020)
Kết quả thực hiện mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/6/2020)
UBND huyện Đakrông triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (15/6/2020)
Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai thực hiện mục tiêu đào tạo nghề và giảm nghèo trong thanh niên năm 2020 (12/6/2020)
Triển vọng từ nghề cá lồng ở Triệu Phước (18/5/2020)
Tháo gỡ khó khăn cho cây chanh leo ở Hướng Hóa (18/5/2020)
Hội Nông dân thúc đẩy các mô hình kinh tế mới phát triển (12/5/2020)