Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thị xã Quảng Trị


Ngày cập nhật: 07/08/2019 2:45:32 CH

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1956/QĐ-TTg và Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND thị xã Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu mở rộng quy mô, chất lượng công tác đào tạo nghề nhằm đảm bảo hợp lý về cơ cấu, ngành nghề và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; chú trọng đào tạo nghề cho người nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng...

Để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, truyền nghề và dạy nghề trên địa bàn thị xã, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác dạy nghề. Các cơ quan, ban ngành, đoàn. thể, phường, xã đã có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, khảo sát nhu cầu và xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn. Đặc biệt, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã ưu tiên đối với nhóm đối tượng học nghề là những người khuyết tật; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất đai khi thực hiện công trình, dự án, lao động nông thôn có việc làm không ổn định, hoặc thiếu kiến thức về sản xuất. Học viên theo học các lớp từ nguồn ngân sách được chi trả theo chế độ quy định của Nhà nước, đó cũng là động lực giúp cho người lao động yên tâm trong quá trình học nghề.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đạt mục tiêu đề ra. Chủ yếu là do địa bàn thị xã, phần lớn các cơ sở công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ có quy mô nhỏ, sử dụng ít lao động, chủ yếu là sử dụng lao động gia đình, mặt khác không có ngành nghề truyền thống hoặc du nhập nghề mới nên công tác dạy nghề phi nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Bên cạnh đó, thị xã Quảng Trị chỉ có xã Hải Lệ thuộc diện hưởng chính sách dạy nghề dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới, nên khi vốn phân bổ thì chỉ được áp dụng cho địa bàn xã Hải Lệ, trong khi các phường có nhu cầu dạy nghề nông nghiệp cho người lao động thì gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý, chuyên môn về lĩnh vực dạy nghề thiếu so với vị trí việc làm. Mặc dù đã có sự phân công nhiệm vụ trong quy chế hoạt động của Tổ chỉ đạo 1956 các cấp, nhưng một số thành viên đang còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Một số địa phương chưa chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nghề hàng năm tại địa phương cho nên công tác tuyên sinh đôi lúc còn bị động, thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá trong quá trình đào tạo nghề cho lao động của địa phương đó.

Cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề tuy đã được đầu tư nhưng vẫn còn hạn chế, chưa phù hợp với nhu cầu học nghề địa bàn thị xã. Hệ thống nhà xưởng, phòng dạy thực hành chưa được đầu tư đầy đủ do đó dẫn đến hạn chế trong việc triển khai đào tạo một số nghề mà địa phương có yêu cầu.

Mặt khác, kinh phí thực hiện đề án chưa đáp ứng được yêu cầu, định mức đào tạo cho các nghề theo Tỉnh quy định còn thấp làm giảm chất lượng đào tạo. Chưa có chính sách hỗ trợ người lao động sau học nghề nên một sô trường hợp không có điều kiện để thực hành, ứng dụng sau học nghề. Một số nghề người lao động có nhu cầu nhưng không đảm bảo về số lượng người học hoặc có tâm lý là muốn học xong có thu nhập ngay, ít quan tâm đến hướng nghiệp, nghề nghiệp đào tạo. Một số nghề đã được tổ chức đào tạo ở địa phương nhưng hiệu quả chưa cao, mang tính thời vụ, chủ yếu là vận dụng thời gian nhàn rỗi.

Khắc phục tình trạng này, UBND thị xã Quảng Trị chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phân luồng và định hướng nghề nghiệp, xác định đây là một trong nhiệm vụ quan trọng, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khuyến khích xã hội hóa công tác dạy nghề, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo nghề tại chỗ. Xây dựng cơ chế thu hút các nghệ nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm và có tay nghề cao tham gia giảng dạy, truyền nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm trong quá trình sử dụng kinh phí cũng như dạy nghề tại các cơ sở đào tạo nghề đã được UBND giao nhiệm vụ tổ chức mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn./.

Lệ Thủy

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tặng 1.000 con vịt biển giống cho các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (15/8/2019)
Huyện Triệu Phong: Chăm lo cho gia đình có công với cách mạng (13/8/2019)
Triển khai 5 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn (12/8/2019)
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thị xã Quảng Trị (7/8/2019)
Tăng diện tích trồng cam hữu cơ (5/8/2019)
Trồng đậu xanh trên đất lúa không chủ động nước tưới giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu (31/7/2019)
Khai giảng lớp kỹ thuật nuôi và phong trị bệnh cho lợn tại Bản Chùa (30/7/2019)
Tiếp tục ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho các thôn giảm nghèo bền vững (20/7/2019)
Nâng thời hạn cho vay tối đa với hộ nghèo (10/7/2019)
giảm cân bonagiảm cân bonagiảm cân bona