Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Xây dựng và nhân rộng mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt


Ngày cập nhật: 12/06/2019 10:00:50 SA

Lâu nay người dân ở các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đã biết tận dụng lợi thế có nhiều đồng cỏ để chăn nuôi bò nhưng chủ yếu nuôi thả nên hiệu quả chưa cao, có lúc bị thiệt hại lớn do bị dịch bệnh. Mấy năm trở lại đây, với sự hỗ trợ của chính quyền và của các ngành chức năng, nhiều nơi đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất hoang hóa hoặc trồng lúa và hoa màu không có hiệu quả sang trồng cỏ nuôi bò nhốt và trong thực tế cho thấy mô hình này đã đem lại nguồn thu nhập cao.


Mô hình nuôi bò nhốt đang đem lại nguồn thu nhập cao.

Cuối năm 2017, sau khi được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật và được xã hỗ trợ giống cỏ và phân bón, một số hộ dân ở huyện Hướng Hóa đã chuyển 3 sào đất trước đây chỉ trồng các loại hoa màu, thu nhập thấp sang trồng cỏ. Đồng thời, vay vốn ngân hàng, đầu tư kinh phí, xây dựng chuồng trại, tổ chức nuôi bò nhốt.

Để chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong lĩnh vực nông nghiệp, trong những năm qua, các cấp, các ngành ở tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho người dân phát triển đàn gia súc, gia cầm. Riêng đối với nuôi bò, không chỉ tập trung phát triển về số lượng mà còn chú trọng nâng cao chất lượng.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang tích cực thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp nhằm gia tăng giá trị và phát triển bền vững. Chính vì thế, tỉnh và ngành nông nghiệp quan tâm là chỉ đạo các địa phương quy hoạch vùng trồng cỏ, triển khai các biện pháp hỗ trợ cho người dân nâng cao chất lượng đàn bò. Mặt khác khuyến khích các doanh nghiệp liên doanh, liên kết trong quá trình tổ chức chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm.

Hiện tại toàn tỉnh có tổng đàn bò hơn 68.000 con, trong đó bò lai Zebu trên 28.000 con, chiếm 41% tổng đàn. Đặc biệt, nhiều nơi đã khuyến khích và có các biện pháp hỗ trợ cho người dân thành lập gia trại, trang trại, trồng cỏ nuôi bò vỗ béo và bò sinh sản. Thực tế cho thấy mô hình này rủi ro hầu như không đáng kể do dịch bệnh ít, việc chăm sóc cũng không quá vất vả vì có thể tận dụng được phể phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn nhưng đem lại nguồn thu nhập cao./.

Bài, ảnh: Thanh Tuấn

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Huy động gần 39 tỷ đồng hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn (13/6/2019)
Xây dựng và nhân rộng mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt (12/6/2019)
Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững (3/6/2019)
Huyện Hải Lăng: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,69% (14/5/2019)
Huyện Hải Lăng: Nhiều hoạt động hỗ trợ cho người nghèo (14/5/2019)
Toàn tỉnh có 39 xã đặc biệt khó khăn (10/5/2019)
Hỗ trợ thôn, bản đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (10/5/2019)
24.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách (6/5/2019)
Công tác xóa đói giảm nghèo ở 2 xã miền núi (7/12/2018)
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy