Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Huyện Hải Lăng: Nhiều hoạt động hỗ trợ cho người nghèo


Ngày cập nhật: 14/05/2019 8:04:58 SA

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trong huyện Hải Lăng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, từ đó đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện.

Trên lĩnh vực nhà ở, UBMTTQVN huyện phối hợp với các xã kiểm tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm bợ để hỗ trợ xây mới 34 nhà với kinh phí 1.418 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 18 hộ với kinh phí 274 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện tích cực triển khai hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33 và nhà ở phòng tránh bão, lụt theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ nên đến nay trên địa bàn huyện không còn nhà tạm bợ dột nát.

Huyện còn thành lập 20 câu lạc bộ trợ giúp pháp lí giúp người dân tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lí với hơn 800 lượt người tham gia. Trung tâm Trợ giúp pháp lí nhà nước tỉnh cũng đã lắp đặt các bảng thông tin về trợ giúp pháp lí tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, từ đó cung cấp thông tin về pháp luật, giải đáp các yêu cầu trợ giúp pháp lí của người dân, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân nói chung và người nghèo nói riêng.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội họp các cấp, ngành trong huyện đã kịp thời thông tin, phổ biến chế độ, chính sách giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước cũng như tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được trang bị hệ thống trạm truyền thanh đến tận các thôn, khóm, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển được đầu tư hạ tầng giao thông, nhà văn hóa.

Cùng với hỗ trợ về vật chất, Phòng LĐTB&XH phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôiThú y huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn khoa học kĩ thuật về sản xuất nông nghiệp cho 109 hộ, kinh phí thực hiện hơn 23 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch dạy nghề và đã mở được 29 lớp, trong đó có 33 người thuộc hộ nghèo và 32 người thuộc hộ cận nghèo tham gia. Trong quá trình học nghề, huyện còn hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người nghèo, cận nghèo với số tiền 29,3 triệu đồng.

Chương trình phát triển vùng Hải Lăng- tổ chức Tầm nhìn Thế giới tập huấn kĩ thuật nuôi và cấp 11.650 con gà giống, thức ăn cho 233 hộ thuộc 7 xã có dự án, trong đó có 39 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng giảm nghèo bền vững tại 10 xã với 135 hộ tham gia các mô hình chăn nuôi gà, bò, lợn, dê, trồng nấm, buôn bán từ nguồn kinh phí được cấp năm 2017 và 2018 là 1.400 triệu đồng.

Với nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bộ, huyện Hải Lăng phấn đấu công tác giảm nghèo bền vững trong năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực./.


Mô hình trồng sen thả cá cho thu nhập cao ở huyện Hải Lăng.

Bài, ảnh: Văn Minh

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC