Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ thôn, bản đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới


Ngày cập nhật: 10/05/2019 2:51:43 CH

Hơn 8 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp, từng bước hoàn thiện; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện. Nhiều địa phương đã bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Việc thực hiện Kế hoạch triển khai hỗ trợ thôn, bản các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã bãi ngang ven biển xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) ở cấp thôn nhằm góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn của các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh, tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch cụ thể trong việc triển khai hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã bãi ngang ven biển xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020. Đây là cơ hội để các thôn, bản khó khăn trên địa bàn tiếp tục nỗ lực vươn lên, có bước chuyển biến mới trong quá trình phát triển.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020, có từ 40- 50% số thôn, bản thuộc phạm vi đề án theo Quyết định số 1385/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ được công nhận đạt chuẩn NTM, tương đương từ 37-47 thôn, bản. Đến năm 2020, có từ 50% trở lên số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và có từ 80% trở lên số thôn, bản thuộc các xã bãi ngang ven biển được công nhận đạt chuẩn NTM. Theo đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, các thôn, bản trên phấn đấu có hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn các thôn; hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo tỉ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động… Đồng thời thực hiện quản lí, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp, đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế- xã hội đã được đầu tư.

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, ngân sách nhà nước tập trung hỗ trợ các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt cộng đồng và cải thiện điều kiện sống trực tiếp cho người dân. Đẩy mạnh việc phân cấp, giao cộng đồng và người dân trực tiếp thực hiện các công trình của thôn có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù…

Về huy động nguồn lực thực hiện, theo kế hoạch vốn ngân sách Trung ương sẽ bố trí khoảng 40% trong tổng số vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao cho tỉnh để hỗ trợ trực tiếp các thôn, bản thuộc phạm vi đề án triển khai xây dựng NTM. Lồng ghép nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các chương trình, dự án khác có cùng đối tượng. Bên cạnh đó, bố trí một phần ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho chương trình xây dựng NTM hằng năm để hỗ trợ các thôn, bản phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2019-2020.

Các địa phương cũng huy động các nguồn lực khác để ưu tiên bố trí cho các thôn, bản nằm trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn. Huy động các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của các ngân hàng thương mại; lồng ghép các chương trình, dự án, huy động các nguồn lực hợp pháp khác, vốn huy động từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ các thôn, bản xây dựng NTM.


Nông dân ra đồng gieo cấy chuẩn bị cho vụ mùa mới

                            Bài và ảnh: Quỳnh Như

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC