Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Công tác xóa đói giảm nghèo ở 2 xã miền núi


Ngày cập nhật: 07/12/2018 2:02:20 CH

Địa bàn hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông (Quảng Trị), trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là căn cứ địa cách mạng, tập kết lực lượng và vũ khí để tấn công địch trên chiến trường Bình-Trị-Thiên. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của người dân, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân đã có bước phát triển, xóa dần khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi.

Nhìn chung, công tác xóa đói giảm nghèo ở các xã của hai huyện miền núi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị thời gian vừa qua được cải thiện rõ rệt. Người dân tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, lãnh đạo tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các chính sách xã hội khác. Phấn đấu giảm từ 100 đến 130 hộ nghèo/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo hơn 4% theo chỉ tiêu của huyện.

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bề vững giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ đã đem lại kết quả tích cực. Từ tập quán phát, đốt, cốt, trỉa với công cụ thô sơ, người dân đã biết chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất. Nhiều bản làng đã khai thác vùng đất trũng để trồng lúa nước, đào ao thả cá, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao. Đáng mừng hơn là đồng bào đã phá bỏ được các hủ tục lạc hậu, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Hầu hết con em trong độ tuổi được đến trường, nhiều em đã được học đại học và sau đó quay về góp sức xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.


Cây cà-phê góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ gia đình ở huyện miền núi Hướng Hóa

Bài, ảnh: Lệ Thủy

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Công tác xóa đói giảm nghèo ở 2 xã miền núi (7/12/2018)
Phát huy hiệu quả từ mô hình thanh niên khởi nghiệp (5/12/2018)
Mô hình tạo việc làm mới cho phụ nữ nông thôn Hải Lăng (3/12/2018)
Huyện Hải Lăng: Tăng tỷ lệ đào tạo lao động (30/11/2018)
Tuyên truyền và đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (27/11/2018)
Phân bổ 324.180 kg gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn (14/11/2018)
Trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo (8/11/2018)
Tỉnh Quảng Trị có 93 thôn, bản được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (7/11/2018)
Phê duyệt Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (7/11/2018)