Trang chủ > Bưu chính - Viễn thông
 |   -  Đăng Nhập    

 

 tiểu đườngtrần thạch cao,căn hộ Bình An Pearlmicro thu âm giá rẻ, phân phối bếp từ giovani cao cấp, mua bếp từ đôi nhập khẩu chính hãng,cho thue xe,TÚI ĐỰNG IPAD

Bưu chính - Viễn thông

STT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tổ chức ban hành

Ngày có hiệu lực

1

49/2010/QH12

Luật Bưu chính

 

17/6/2010

Quốc Hội

 

01/01/2011

2

47/2011/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

17/6/2011

Chính phủ

 

15/8/2011

3

02/2012/TT-BTTTT

Thông tư quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

15/3/2012

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/5/2012

4

58/2011/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

08/7/2011

Chính phủ

 

01/9/2011

5

04/2007/QĐ-BTTTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

14/9/2007

Bộ Thông tin và Truyền thông

Có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo

6

215/2000/QĐ-BTC

Quyết định của Bộ tài chính Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông.

29/12/2000

Bộ tài chính

Có hiệu lực sau 15 kể từ ngày ký

7

02/2007/QĐ-BBCVT

Quyết định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát.

30/1/2007

Bộ Bưu chính viễn thông

Có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo

8

05/2011/TT-BTTTT

Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

28/01/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/7/2011

9

15/2011/TT-BTTTT

Thông tư về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

28/6/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

Có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký

10

76/2006/QĐ-BTC

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

29/12/2006

Bộ Tài chính

Có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo