Trang chủ
 |   -  Đăng Nhập    


   Tin mới   
  
Lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (2018) tại Quảng Trị
  
Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHZ giai đoạn 2018-2020
  
Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 và 10 năm 2017
  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về một số lĩnh vực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
  
Quảng Trị phổ biến thông tin về thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất và máy thu hình chuẩn DVB-T2
  
Quảng Trị thực hiện phương án nhắn tin (SMS) phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
  
Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Nội chính Tỉnh ủy: Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng
  
Thanh tra Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Quảng Trị 9 tháng đầu năm 2017: Những kết quả đáng ghi nhận
  
Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở
  
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
  
Ký kết thỏa thuận hợp tác và tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
  
Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  
Hướng dẫn điều tra, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng đầu thu truyền hình kỹ thuật số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  
Tập huấn công tác tuyên truyền về nhân quyền năm 2017
  
Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 và 8 năm 2017