Lượt truy cập
001666

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho ...

Trong năm qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, các doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ Thông tin nói riêng đã được lãnh đạo tỉnh và ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Trị quan tâm, chú trọng, cơ bản tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Xem tiếp