Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin
 |   -  Đăng Nhập    

Công nghệ thông tin

Lịch    
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 3)
Cập nhật: 22/5/2017

Theo Quyết định số 1231/QĐ-SGDĐT ngày 12/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc cho phép Trung ...

Xem tiếp

Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Cập nhật: 15/5/2017

Ngày 12/5/2017, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực ...

Xem tiếp

Quảng Trị tăng 10 bậc về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
Cập nhật: 30/3/2017

Vào lúc 14h30 ngày 22/3/2017 tại Bộ Thông tin và Truyên thông - Số 18 Nguyễn Du - Hà Nội, ...

Xem tiếp

Chương trình giao lưu, hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh Bắc Trung bộ
Cập nhật: 30/3/2017

Thực hiện chương trình “HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN” giữa các Trung tâm Công nghệ thông ...

Xem tiếp

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
Cập nhật: 10/10/2016

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 4142/KH-UBND về  thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Xem tiếp

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.
Cập nhật: 31/8/2016

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 

Xem tiếp

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
Cập nhật: 25/7/2016

Những năm qua, hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, hạ tầng thiết bị CNTT từng bước được hoàn thiện, nhận thức của toàn xã hội về vai trò và ý nghĩa quan trọng của CNTT từng bước được nâng lên, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước được chú trọng hơn, nguồn nhân lực CNTT từng bước được tăng lên đáng kể; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh

Xem tiếp

UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015
Cập nhật: 23/7/2016

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 104/BC-UBND Báo cáo đánh giá, xếp hạng ...

Xem tiếp

Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 20/7/2016

Ngày 19/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch ...

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Luật An toàn thông tin mạng - Nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam
Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông
Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương phiên bản mới Cổng thông tin điện tử
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Trị năm 2015 tăng 10 bậc
Sơ kết giai đoạn II - Bước 3 Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015
Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử
Sở Thông tin và truyền thông Quảng Trị tổ chức khóa đào tạo quản trị mạng trên nền tảng Linux
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
Tập huấn ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử tại huyện Vĩnh Linh
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Công ty Bkav tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng
Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ triển khai lắp đặt hệ thống máy vi tính tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
Dự thảo Quy chế thuê dịch vụ CNTT trong CQNN
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2013.
Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Khuyến khích cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức khóa đào tạo CCNA Security
Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp cho các cơ quan nhà nước
Khai mạc Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2013
UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh
Triển khai thí điểm liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ và các Sở Thông tin Truyền thông
Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số sẽ được kéo dài đến hết năm 2015
Hội thảo Giải pháp điện toán đám mây – Xu hướng mới cho CNTT
Bộ TT&TT rà soát các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT
Gấp rút hoàn thiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011-2020
Khắc phục lỗ hỏng bảo mật nghiêm trọng của MS. Windows
Hội thảo Hợp tác Việt – Nhật ứng dụng CNTT cảnh báo môi trường và giảm nhẹ thiên tai
Việt Nam tăng 3 bậc xếp hạng cạnh tranh công nghệ thông tin 2011
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
Vai trò và nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông đối với việc điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam