Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin
 | Đăng Ký  -  Đăng Nhập    

Công nghệ thông tin

Lịch    
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
Cập nhật: 10/10/2016

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 4142/KH-UBND về  thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Xem tiếp

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.
Cập nhật: 31/8/2016

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 

Xem tiếp

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
Cập nhật: 25/7/2016

Những năm qua, hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, hạ tầng thiết bị CNTT từng bước được hoàn thiện, nhận thức của toàn xã hội về vai trò và ý nghĩa quan trọng của CNTT từng bước được nâng lên, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước được chú trọng hơn, nguồn nhân lực CNTT từng bước được tăng lên đáng kể; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh

Xem tiếp

UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015
Cập nhật: 23/7/2016

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 104/BC-UBND Báo cáo đánh giá, xếp hạng ...

Xem tiếp

Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 20/7/2016

Ngày 19/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch ...

Xem tiếp

Luật An toàn thông tin mạng - Nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam
Cập nhật: 1/7/2016

Ngày 19/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII; Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật An ...

Xem tiếp

Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông
Cập nhật: 8/6/2016

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ...

Xem tiếp

Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương phiên bản mới Cổng thông tin điện tử
Cập nhật: 8/4/2016

Sáng ngày 7/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chính thức khai trương phiên bản ...

Xem tiếp

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Trị năm 2015 tăng 10 bậc
Cập nhật: 8/4/2016

Ngày 31/3/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2015. Được thực hiện năm thứ 11 liên tiếp, báo cáo PCI 2015 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.700 doanh nghiệp, trong đó có 10.200 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. 

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Sơ kết giai đoạn II - Bước 3 Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015
Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử
Sở Thông tin và truyền thông Quảng Trị tổ chức khóa đào tạo quản trị mạng trên nền tảng Linux
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
Tập huấn ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử tại huyện Vĩnh Linh
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Công ty Bkav tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng
Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ triển khai lắp đặt hệ thống máy vi tính tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
Dự thảo Quy chế thuê dịch vụ CNTT trong CQNN
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2013.
Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Khuyến khích cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức khóa đào tạo CCNA Security
Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị