Tin hoạt động

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 13/01/2021 3:38:17 CH

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Quảng Trị đưa ra 05 nội dung trọng tâm cần thực hiện tuyên truyền trong năm 2021: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Lồng ghép vào Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức; tuyên truyền thực hiện Quyết định số 45/2016/QD-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về CCHC trên Báo Quảng Trị và Đài PT-TH tỉnh; trên hệ thống đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; website của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, phổ biến các nội dung chủ yếu như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC...; tuyên tuyền các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, tuyên truyền kết quả thực hiện CCHC trong năm 2021...

Kế hoạch đã đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: Niêm yết công khai TTHC tại các bộ phận một cửa, trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ngành; tuyên truyên bằng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh…; tuyên truyền qua các hội nghị tập huấn, các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị hay điều tra mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về việc phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trong xử lý các thủ tục hành chính.  Thực hiện công tác tuyên truyền CCHC theo từng quý.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan bám sát tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị địa phương mình chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền CCHC; đồng thời, gửi báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/11/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

                                                LỆ THỦY

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (13/1/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 (28/12/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị họp báo về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020 (25/12/2020)
Tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Quảng Trị (11/12/2020)
Tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (7/12/2020)
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới (4/12/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tổ chức buổi nói chuyện về chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (16/11/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong thời gian tới (5/11/2020)