Tin hoạt động

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 05/01/2021 9:34:23 SA

Ngày 28/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5980/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025; Quảng Trị thực hiện phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan nhà nước với 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.quangtri.gov.vn; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; thực hiện kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm, Tư pháp,… để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; tối thiểu 60% các sở, ban, ngành có hệ thống thông tin/ cơ sở dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP của tỉnh, hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh. Phấn đấu đưa Quảng Trị nằm trong Top 40 của cả nước về chỉ số Viet Nam ICT Index.

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: phấn đấu kinh tế số chiếm 10% GRDP tỉnh; thực hiện duy trì Quảng Trị nằm trong nhóm khá của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đồng thời từng bước triển khai ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng.

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: phát triển hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến 80% hộ gia đình (có thuê bao cáp quang), 100% xã; phổ cập dịch vụ 4G/5G đến 100% hộ gia đình; phổ cập điện thoại di động thông minh đến 60% hộ gia đình; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 35%.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: Quảng Trị tiếp tục phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động với 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http:// dichvucong.quangtri.gov.vn; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT); kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; thực hiện duy trì và từng bước nâng thứ hạng của Quảng Trị trên Bảng xếp hạng chỉ số Viet Nam ICT Index; tiếp tục duy trì Quảng Trị thuộc nhóm khá trong cả nước về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: đến năm 2030, kinh tế số Quảng Trị chiếm 15% GRDP tỉnh; Quảng Trị thuộc 20 tỉnh/ thành phố dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); triển khai ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng.

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: đến năm 2030, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 100% hộ gia đình (có thuê bao cáp quang), 100% xã; tiếp tục duy trì phổ cập dịch vụ 4G/5G đến 100% hộ gia đình; phổ cập điện thoại di động thông minh đến 80% hộ gia đình; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 45%.

Kế hoạch đã đề ra 03 nhiệm vụ và giải pháp chung, bao gồm: đổi mới tư duy, nhận thức về chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số với hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin và hạ tầng Internet vạn vật (IoT); phát triển nền tảng số với nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, nền tảng Internet vạn vật (IoT), nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng kết nối dịch vụ số hóa, nền tảng chuỗi khối (blockchain) và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về xây dựng chính quyền số, về phát triển kinh tế số, về hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, về thực hiện chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, tài nguyên và môi trường, năng lượng, tài chính - ngân hàng, giao thông vận tải và logistics.

Các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phân công theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các đơn vị có trách nhiệm xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các dự án liên ngành, các dự án về nền tảng công nghệ dùng chung của tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

THIỆN ĐẠT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (13/1/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 (28/12/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị họp báo về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020 (25/12/2020)
Tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Quảng Trị (11/12/2020)
Tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (7/12/2020)
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới (4/12/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tổ chức buổi nói chuyện về chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (16/11/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong thời gian tới (5/11/2020)