Tin hoạt động

UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT


Ngày cập nhật: 22/05/2020 8:26:51 SA

Ngày 19/5/2020, Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và các ngành về tình hình triển khai nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2020 và các năm tiếp theo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai các nhiệm vụ của ngành trong năm 2020 và đề xuất, kiến nghị để UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2020 và các năm tiếp theo. Các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc bố trí kinh phí thực hiện các dự án về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, an toàn, bảo mật thông tin, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện; duy trì các điểm phát sóng wifi công cộng; các nhiệm vụ về đẩy mạnh việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử tỉnh, cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đảm bảo đạt mục tiêu của Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng 2025; về chất lượng, số lượng đội ngũ công chức, viên chức của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sự nỗ lực chủ động trong tham mưu quản lý nhà nước của ngành và chia sẻ khó khăn với Sở trong điều kiện nguồn lực có hạn để thực thi các nhiệm vụ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thống nhất về chủ trương với đề xuất của Sở TT&TT liên quan đến việc bố trí kinh phí thực hiện các dự án về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, an toàn, bảo mật thông tin, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện; duy trì các điểm phát sóng wifi công cộng. Giao Sở TT&TT xây dựng dự toán đầy đủ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, ưu tiên bố trí nguồn vốn trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì xây dựng Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trong đó có chức năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành tại Văn phòng UBND tỉnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trong đó có chức năng ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử tỉnh, cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đảm bảo đạt mục tiêu của Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025...

                                      Tin và ảnh: Quang Vượng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT (22/5/2020)
Ủng hộ ngành Y tế và các Đồn Biên phòng phòng, chống dịch COVID-19 (10/4/2020)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông (10/1/2020)
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/1/2020)
Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1/1/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2019 (9/8/2019)
Hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo tại huyện đảo Cồn Cỏ (2/7/2019)
Một số giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị năm 2019 (23/5/2019)
Trao thưởng cho các cá nhân tham gia Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (10/5/2019)