Tin hoạt động

Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin


Ngày cập nhật: 17/10/2018 10:47:02 SA

Ngày 5/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Hoàn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, truyền đạt nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6/4/2016, gồm 5 chương, 37 điều, gồm Chương I Những quy định chung, Chương II Công khai thông tin, Chương III Cung cấp thông tin theo yêu cầu, Chương IV Trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, Chương V Điều khoản thi hành. Theo nguyên tắc của Luật, mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước; yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

Công dân không được tiếp cận thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác theo quy định của luật. Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức: Tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai; Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ công chức, viên chức và người lao động nắm vững nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện Luật đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Qua đó làm căn cứ triển khai, thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống./.

                                      Tin: PHƯƠNG THẢO - Ảnh: THANH TÙNG

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới (4/12/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tổ chức buổi nói chuyện về chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (16/11/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong thời gian tới (5/11/2020)
Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (5/10/2020)
Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (5/10/2020)
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (30/7/2020)
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (6/7/2020)
UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT (22/5/2020)