Tin hoạt động

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025”


Ngày cập nhật: 03/08/2018 8:24:01 SA

Ngày 16/7/2018, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Nghị quyết số 201/NQ-HĐND về “Đầu tư, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025” (xem Thông tin chi tiết trên Website của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://quangtri-ict.gov.vn/truyenthanhcoso.aspx).

Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025” được xây dựng với 2 nội dung: Đồng bộ về nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật của Đài TTCS với tổng số nguồn vốn đầu tư: 26.974.931.000 đồng. Trong đó:

+ Nguồn kinh phí Trung ương và địa phương:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 16.550.000.000 đồng (cho nhiệm vụ đầu tư và nâng cấp đài truyền thanh).

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 505.500.000 đồng (cho nhiệm vụ đào tạo).

- Kinh phí sự nghiệp của tỉnh (cho nhiệm vụ đào tạo): 505.500.000 đồng.  

- Kinh phí đầu tư phát triển của tỉnh (cho nhiệm vụ đầu tư và nâng cấp Đài truyền thanh): 4.280.000.000 đồng.

+ Nguồn vốn khác:

- Vốn xã hội hóa (nhân dân và các tổ chức xã hội, kêu gọi tài trợ…..): 5.133.931.000 đồng.

Trên cơ sở Nghị quyết được ban hành, các đơn vị liên quan căn cứ để nghiên cứu thực trạng, sắp xếp đầu tư đúng danh mục thiết bị và cân đối nguồn kinh phí đầu tư theo đúng lộ trình đã phê duyệt.

Khi Đề án được triển khai sẽ đảm bảo tính tích hợp, hội tụ về công nghệ thông tin từ cấp huyện đến cấp xã, xây dựng mô hình chuẩn về công nghệ - kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo đầu tư tiết kiệm, khả năng khai thác hiệu quả, ổn định và lâu dài. Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống Đài TTCS chính là giải pháp giải quyết triệt để những khó khăn trong việc mở rộng diện phủ sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện hiện nay. Bên cạnh đó sẽ khắc phục triệt để những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cũng như nguồn nhân lực, phát huy tác dụng và đảm bảo tính bền vững trong hoạt động của các Đài TTCS; qua đó nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng thôn, bản, tổ dân phố, giúp người dân tiếp nhận được các thông tin đa dạng, phong phú, từ đó góp phần đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững, đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung đã đề ra trong Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị.

                                                                          Hải Châu

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2019 (9/8/2019)
Hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo tại huyện đảo Cồn Cỏ (2/7/2019)
Một số giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị năm 2019 (23/5/2019)
Trao thưởng cho các cá nhân tham gia Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (10/5/2019)
Giao lưu bóng đá mi ni ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019 (24/4/2019)
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (22/4/2019)
Hội thảo chuyên đề khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ 4.0 cho quản trị doanh nghiệp (16/4/2019)
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2019 tại Quảng Trị (16/4/2019)
Nói chuyện chuyên đề về Khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)