Tin hoạt động

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 09/09/2021 8:59:04 SA

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 2328/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Chỉ huy trưởng là đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chỉ huy trưởng là đồng chí Hoàng Nam, Phó CT UBND tỉnh cùng các thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy là UBND tỉnh Quảng Trị, số 45 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy, cụ thể:

Tiếp nhận, tổng hợp các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình phòng, chống dịch COVID-19  trên địa bàn tỉnh; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về phòng, chống dịch COVID-19; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh UBND, Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Chỉ huy cấp huyện; các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình cấp bách làm hay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm định ra những nguyên tắc, chế độ làm việc. Quyết định trên cũng đã thành lập Tổ giúp việc của Trung tâm Chỉ huy làm việc 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin; tham mưu Trung tâm Chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, yêu cầu của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và các Thành viên Trung tâm Chỉ huy theo quy định.

Lệ Thủy

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (15/9/2021)
Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị (9/9/2021)
Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Trị tiếp nhận phản ánh các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 (23/8/2021)
Sở Thông tin và Truyền thông: Phát động quyên góp, hỗ trợ bà con Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 (4/8/2021)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (17/6/2021)
UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 (21/5/2021)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh (29/4/2021)
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2021 tại Quảng Trị (22/4/2021)
Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 (6/4/2021)