Tin hoạt động

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh


Ngày cập nhật: 29/04/2021 10:35:19 SA

Sáng ngày 29/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn phối hợp vận hành Cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh – Hệ thống thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh. Tham dự có lãnh đạo, công chức là những cán bộ đầu mối phối hợp vận hành Hệ thống tại các Sở, Ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Tường – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. - Ảnh: Thanh Tùng

IOC tỉnh là hệ thống công nghệ thông tin có chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của tỉnh; phục vụ đắc lực cho các cấp lãnh đạo và các cơ quan đơn vị thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, nhằm đưa ra các báo cáo, thống kê hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, điều hành và xữ lý thông tin kịp thời. Với sự nỗ lực tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay Hệ thống đã được khai trương đi vào hoạt động, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của IOC tỉnh tại Quyết định số 496/QĐ-UBND  ngày 03/3/2021 và Quy chế hoạt động của Cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 14/4/2021. Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tường kính đề nghị lãnh đạo các Sở, Ban ngành và địa phương quan tâm thực hiện các nội dung sau:

Một là, chỉ đạo việc xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ thống thông tin (HTTT) chuyên ngành của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo đề xuất việc kết nối nội dung thôngtin, CSDL chuyên ngành của địa phương, đơn vị lên IOC tỉnh. Đối với các địa phương, đơn vị đã có HTTT, CSDL chuyên ngành; đề nghị thực  hiện  việc  kết  nối  nội  dung  thông  tin,  CSDL  chuyên  ngành  của  địa phương,  đơn  vị  lên  IOC  tỉnh  trước  ngày  30/6/2021. Chỉ đạo cán bộ mình thường xuyên theo dõi, giám sát, cập nhật nội dung thông tin, dữ liệu chuyên ngành của địa phương, đơn vị trên IOC tỉnh. Chịu trách về tính chính xác nội dung thông tin, dữ liệu chuyên ngành của địa phương, đơn vị mình được chia sẽ trên IOC tỉnh.

Hai là, bố trí một (01) lãnh đạo và một (01) nhân sự làm đầu mối tiếp nhận, xử lý ý kiến do người dân, tổ chức phản ánh trên Cổng thông tin phản ánh hiện trường tỉnh.Trong trường hợp có biến động nhân sự, trong vòng 03 ngày phải có văn bản kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung gửi về đơn vị Thường trực IOC tỉnh.

Ba là, bố trí phương tiện kỹ thuật để triển khai việc phối hợp tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức thông qua Cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh.

Bốn là, chỉ đạo, hướng dẫn,  kiểm  tra,  giám  sát  các đơn vị trực  thuộc  liên quan đến  lĩnh  vực  quản  lý,  kịp  thời  tiếp  nhận,  xử lý và phản  hồi  thông  tin đúng thời gian quy định.

Năm là, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực đóng góp ý kiến thông qua Cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh, qua đó nêu gương và khuyến khích các tổchức, công dân đóng góp ý kiến để xây dựng hình ảnh tỉnh Quảng Trị văn minh, sạch đẹp.

Sáu là, chịu trách nhiệm đối với những hậu quả xảy ra liên quan đến việc chậm xử lý hoặc không xử lý đối với các thông tin được tiếp nhận từ Thường trực IOC tỉnh qua Cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh và các ứng dụng tương tác khác.

THIỆN ĐẠT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (15/9/2021)
Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị (9/9/2021)
Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Trị tiếp nhận phản ánh các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 (23/8/2021)
Sở Thông tin và Truyền thông: Phát động quyên góp, hỗ trợ bà con Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 (4/8/2021)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (17/6/2021)
UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 (21/5/2021)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Cổng thông tin Phản ánh hiện trường tỉnh (29/4/2021)
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2021 tại Quảng Trị (22/4/2021)
Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 (6/4/2021)