Thanh tra

Một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày cập nhật: 02/07/2019 9:38:39 SA

Tình hình khiếu nại, tố cáo thời gian qua xảy ra ở những địa phương có sai phạm, sơ hở trong quản lý nhà nước, ở những lĩnh vực có tính phức tạp, nhạy cảm,  nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; và trong đó không thể không kể đến việc khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực thông tin và truyền thông. Vì vậy việc tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lương, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị (TT&TT) trong thời gian tới là việc làm hết sức cần thiết.

Tình hình thực hiện

Từ đầu năm 2019 đến nay, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra Sở đã tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân. Tuy không có công dân hoặc đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo nhưng Thanh tra Sở xác định phải luôn luôn chủ động, phối hợp nhịp nhàng với các phòng chuyên môn để giải thích, hướng dẫn nhân dân một cách kịp thời, chính xác, có tính thuyết phục cao khi có tình huống xảy ra... Thanh tra Sở luôn ý thức được trách nhiệm được giao, không ngừng nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, luôn tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo để giải quyết tốt những thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của mọi người dân về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý hướng tới một kết quả tốt nhất.

Nhiều vụ việc sai phạm về đăng tải thông tin không chính xác, thông tin trái quy định của pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, xúc phạm, bôi nhọ nhân phẩm tổ chức, cá nhân; có những vụ việc phức tạp, có những vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm, thêm vào đó các hình thức thông tin, nội dung thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng Internet ngày đa dạng ... Tất cả những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được Thanh tra Sở tham mưu chấn chỉnh, xử lý chủ yếu bằng phương pháp gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, giải thích, vận động, thuyết phục... và đã đem lại kết quả tốt đẹp, góp phần đảm bảo giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội trên lĩnh vực này.

Điển hình như lãnh đạo Sở đã cử cán bộ đến tại nhà riêng một đối tượng để trực tiếp trao đổi, làm việc về những nội dung đối tượng đã đăng tải trên Facebook cá nhân. Qua buổi trao đổi, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đã giải thích rõ cho đối tượng biết các quy định của pháp luật hiện hành về những nguyên tắc quản lý chuyên ngành của Sở TT&TT đối với các nội dung đăng tải trên mạng xã hội, đề nghị cá nhân đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm, gỡ bỏ những nội dung, hình ảnh đã đăng tải trên trang cá nhân, đồng thời tháo gỡ những comment đến trang của mình để không làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tổ chức. Sau buổi làm việc, đối tượng đã đồng ý ký vào biên bản làm việc và đã gỡ những bài và hình ảnh đã đăng tải và tháo gỡ comment trên trang cá nhân theo yêu cầu của Sở TT&TT. Cách làm này đã thể hiện coi trọng công tác dân vận, “dân vận khéo”, đã thực hiện tốt phương pháp tuyên truyền, vận động với phương châm: “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, luôn vì dân, gần dân gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Thanh tra Sở cũng đã kịp thời tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại của công dân cho rằng các cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin là thiếu chính xác, không đúng sự thật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân theo luật định. Hoặc việc giải quyết dứt điểm vụ tố cáo liên quan đến việc đăng tải nội dung thông tin trên mạng xã hội xúc phạm danh dự cá nhân người khác, Thanh tra Sở cũng đã hướng dẫn để công dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với việc xử lý những kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở TT&TT đều được Thanh tra Sở tham mưu trả lời kịp thời, chính xác, đúng trọng tâm nên đã được cử tri đồng thuận cao, không có ý kiến phản hồi sau trả lời…

*Một số giải pháp

Một là, cán bộ công chức cả bộ máy hành chính của Sở phải vào cuộc theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm cách mạng đối với nhân dân. Mọi khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật và từ cấp cơ sở; coi kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của của người có thẩm quyền và trách nhiệm.

Hai là, theo chức năng, nhiệm vụ của mình Thanh tra Sở phải thường xuyên tham mưu, theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật. Thanh tra Sở phải chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan đề xuất lãnh đạo Sở tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân… Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo dõi sát việc thi hành các Luật chuyên ngành và các luật có liên quan, tổng hợp các vướng mắc, bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Ba là, Thanh tra Sở tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình, kiến quyết xử lý vi phạm và thông báo công khai trước nhân dân, theo hướng minh bạch, đề cao vai trò giám sát của người dân, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý; bảo đảm hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước và người dân; làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận để người dân đồng tình, ủng hộ.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở phải gương mẫu và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp và có chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng hợp lý.

Năm là, Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở, cán bộ, công chức có liên quan đến trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kiểm tra toàn diện, xem xét, cân nhắc đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc, chia sẻ, đặt mình vào vị trí của người dân để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, khả thi. Khi xảy ra vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở phải trực tiếp gặp, đối thoại với dân, đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp…

Sáu là,tiếp tục tập trung rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp. Thanh tra Sở có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư đúng quy định; nghiên cứu, kiến nghị cơ chế, chính sách có tính đột phá để xem xét, giải quyết có hiệu quả đối với các vụ việc. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, vận động với phương châm: “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Phát huy vai trò của luật sư, trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và hiểu biết pháp luật của người dân. Tích cực nghiên cứu, học tập “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thể hiện bằng hành động cụ thể trong lối sống, làm việc, quan hệ với mọi người, với cộng đồng. Luôn gương mẫu và xác định rõ vị trí, trách nhiệm của mình, có trách nhiệm cao trước công việc, nhiệm vụ được giao./.


Hội ý Bộ phận tiếp dân của Sở Thông tin và Truyền thông. - Ảnh: Hữu Phúc

                                                                                   Trần Quang

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nhiều điểm mới của Luật Tố cáo 2018 (3/7/2019)
Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (3/7/2019)
Thanh tra Sở: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2019 (2/7/2019)
Một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (2/7/2019)
Một số giải pháp xử lý việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra ngành thông tin và truyền thông (15/5/2019)
Những kết quả đáng ghi nhận của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị trong 9 tháng đầu năm 2018 (17/10/2018)
Thanh tra Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Quảng Trị 9 tháng đầu năm 2017: Những kết quả đáng ghi nhận (31/10/2017)
Thanh, kiểm tra về hoạt động Trang thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (12/6/2017)
Thanh, kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, in ấn và phát hành trên địa bàn tỉnh (27/4/2017)
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy