Thanh tra

Thanh tra Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Quảng Trị 9 tháng đầu năm 2017: Những kết quả đáng ghi nhận


Ngày cập nhật: 31/10/2017 6:53:26 CH

         Ngay từ những tháng đầu năm, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị (TT&TT) đã có quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2017. Ngoài tăng cường công tác thanh tra về tất cả các lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn toàn tỉnh, Thanh tra Sở đã tập trung nhân, vật lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017.

          9 tháng qua, lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả mới, tuy nhiên đã nảy sinh một số vấn đề phải chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Các sai phạm về đăng tải thông tin không chính xác, thông tin trái quy định của pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, xúc phạm, bôi nhọ nhân phẩm; các dịch vụ nhắn tin, dịch vụ trò chơi điện tử; sự đa dạng, phức tạp của các hình thức thông tin, của nội dung thông tin, đặc biệt là thông tin điện tử, của các loại hình giải trí trên mạng Internet… đang là vấn đề bức xúc được cả xã hội quan tâm. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in ấn, photocoppy tại một số cơ sở trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chưa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thay đổi địa chỉ kinh doanh hoạt động, chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc việc khai báo hoạt động theo quy định. Tình trạng kinh doanh xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp vẫn còn xảy ra. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài đã phát sinh rất nhiều vấn đề về quản lý cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Một số tổ chức, cá nhân chưa có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện nhưng đưa vào sử dụng… Tất cả những trường hợp sai phạm cần phải được chấn chỉnh, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội trên lĩnh vực này.

          Các hoạt động báo chí, thông tin đại chúng đã góp phần thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Tuy nhiên, việc một số tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin không chính xác, thông tin trái quy định của pháp luật; một số bài viết của các phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương phản ánh không đúng sự thật; có những bài viết không cẩn trọng trong việc giật tít cũng như đưa thông tin đối với những vụ việc người dân nghi ngờ, phóng viên chưa kiểm chứng thông tin này ở các cơ quan chức năng, nhưng đã đưa những thông tin ở dạng “nghi”, chưa chính xác, gây hoang mang trong dư luận… đều được Thanh tra Sở tham mưu, đề nghị làm rõ các nội dung, nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 về cải chính trên báo chí, về phản hồi thông tin. Một số thông tin được đăng tải trên trang Thông tin điện tử, trên mạng xã hội (facebook) có những nội dung bình luận không đúng mực, chửi tục, kích động… vi phạm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Thanh tra Sở đã phát hiện và yêu cầu tháo gỡ kịp thời; đối với những trường hợp có đơn thư khiếu nại về thông tin trên mạng, Thanh tra Sở tiến hành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và có Công văn trả lời đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xác minh để xử lý đúng theo quy định của pháp luật hiện hành… Những trường hợp thuộc thẩm quyền đều được Thanh tra Sở thụ lý theo đúng quy trình, trình tự quy định.

         Đối với các hoạt động trên lĩnh vực xuất bản, in ấn, phát hành kinh doanh xuất bản phẩm, Thanh tra Sở đã thường xuyên phối hợp với Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất một cách tích cực, đã phát hiện những vi phạm về kinh doanh xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; chưa đủ điều kiện để đăng ký hoạt động in... Nhìn chung,  các hoạt động của các tổ chức và cá nhân trên lĩnh vực này ngày càng đi vào nền nếp, quy cũ.

         Về lĩnh vực bưu chính, qua thanh tra đã phát hiện một số vi phạm như chưa có Giấy xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính của Sở Thông tin và Truyền thông; về ghi các yếu tố thông tin trong các vận đơn, vi phạm về giá cước, lạm thu, thất thu, ghi không rõ ràng, dấu nhật ấn mờ, tẩy xóa, sử dụng thiết bị đo lường cân chưa kiểm định… Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn chấm dứt các hành vi phạm, rút kinh nghiệm và khắc phục sớm nhất những vi phạm, sai sót nêu trên.

         Trên lĩnh vực viễn thông, tập trung chủ yếu thanh, kiểm tra về chất lượng dịch vụ viễn thông; về kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền; về hạ tầng viễn thông và về Giấy chứng nhận kiểm định các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động và về kinh doanh dịch vụ thuê bao di động trả trước đã phát hiện một số sai phạm về kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền như không thực hiện việc biên dịch theo đúng quy định; về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước có những vi phạm như: không chụp ảnh trực tiếp khách hàng, nhập thông tin sai nên hệ thống tự hủy thuê bao của khách hàng đã đăng ký thông tin, không quét phiếu đăng ký thông tin; về hạ tầng viễn thông (BTS) vi phạm về kiểm định… Thanh tra Sở đã đề nghị khắc phục những thiếu sót và chấm dứt những hành vi vi phạm nêu trên.

        Để quản lý tốt lĩnh vực công nghệ thông tin, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý của cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện và kịp thời đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị một cách có hiệu quả hơn.

         Ngoài ra, Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp có hiệu quả với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực III trong kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức hoạt động trên lĩnh vực tần số vô tuyến điện mang lại kết quả thiết thực và có chất lượng cao.         

         9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở đã tổ chức 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 130 tổ chức và cá nhân; cụ thể:

- Về lĩnh vực báo chí, xuất bản, in ấn và phát hành xuất bản phẩm: Đã kiểm tra 04 cuộc (trong đó có 02 cuộc theo kế hoạch, 1 cuộc phối hợp với Đội phòng, chống in lậu tỉnh, 01 cuộc kiểm tra đột xuất) đối với 96 tổ chức cá nhân.

- Về sử dụng Trang thông tin điện tử:  Đã tổ chức 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại 9 đơn vị sử dụng Trang thông tin điện tử.

- Về Viễn thông:  Kiểm tra theo kế hoạch 01 cuộc đối với 8 đơn vị sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện và 01 cuộc kiểm tra đột xuất về tần số vô tuyến điện đối với 01 tổ chức, cá nhân; đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước đối với 3 doanh nghiệp và 01 cuộc kiểm tra về chất lượng dịch vụ viễn thông; kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền; về hạ tầng viễn thông; về an ninh thông tin và về Giấy chứng nhận kiểm định các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động và về kinh doanh dịch vụ thuê bao di động trả trước đối với 6 doanh nghiệp.

- Về Công nghệ thông tin: Đã tổ chức 01 cuộc thanh, kiểm tra các tố chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông bắt buộc thực hiện pháp luật về hợp chuẩn, hợp qui đối với 10 tổ chức cá nhân và 01 cuộc kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý của cơ quan nhà nước (lồng ghép với cuộc kiểm tra về sử dụng Trang thông tin điện tử).

          Đoàn thanh, kiểm tra đã lập 12 biên bản vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó cảnh cáo 04 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp với hình thức phạt tiền, tổng số tiền phạt là 39.000.000 đồng; tịch thu 61 cuốn sách phát hành trái phép; kịp thời nhắc nhở các tổ chức, các nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan để giải thích, hướng dẫn và bà con đến phản ánh “Đề nghị di dời Trạm BTS ra khỏi khu vực dân cư” kịp thời và thỏa mãn; đã tiếp nhận 03 đơn thư phản ánh, kiến nghị về công tác quản lý nhà nước (chủ yếu thuộc lĩnh vực báo chí theo đúng các trình tự của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo), không có đơn thư tồn đọng kéo dài. Mặt khác, đã tham mưu và tổ chức giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của Sở, được cử tri đồng thuận cao, không có ý kiến phản hồi sau trả lời; đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 23a/KH-STTTT ngày 19/01/2017 về công tác phòng chống, tham nhũng và Quyết định số 19/QĐ-STTTT ngày 30/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân công cán bộ tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; kịp thời thông tin các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông qua nhiều hình thức, không ngừng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 337/KH-STTTT ngày 04/7/2016 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

         Bên cạnh theo dõi việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đúng các quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện đúng việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

         Thực tế đặt ra đòi hỏi Thanh tra Sở TT&TT phải thể hiện vai trò nòng cốt, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; phải thường xuyên cập nhật và nắm vững pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông, chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị trong quá trình thực thi nhiệm vụ; phải vững vàng về chuyên môn, không ngừng nâng cao về nghiệp vụ, luôn nhiệt tình, tích cực, năng động, ham học hỏi và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặt khác, phải biết tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, Ban Giám đốc Sở, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao của các phòng, ban của các sở, ban, ngành; của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; của các phòng chức năng của Sở, Thanh tra mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực trau dồi rèn luyện về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn chủ động đề xuất với Giám đốc Sở, thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực quản lý của mình để xử lý kịp thời và chính xác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 đã đề ra.


Kiểm tra xuất bản phẩm tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

                                                 TRẦN QUANG 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những kết quả đáng ghi nhận của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị trong 9 tháng đầu năm 2018 (17/10/2018)
Thanh tra Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Quảng Trị 9 tháng đầu năm 2017: Những kết quả đáng ghi nhận (31/10/2017)
Thanh, kiểm tra về hoạt động Trang thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (12/6/2017)
Thanh, kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, in ấn và phát hành trên địa bàn tỉnh (27/4/2017)
Kiểm tra thuê bao di động trả trước toàn quốc (11/3/2014)
Tỷ lệ vi phạm BQPM tại Việt Nam giảm 3 "điểm" (11/3/2014)
Sẽ sốc khi biết số thuê bao di động thực (11/3/2014)
Vi phạm bản quyền phần mềm, con số báo động (11/3/2014)
Vấn nạn tấn công Web hoành hành (14/3/2014)