Thanh tra

Thanh, kiểm tra về hoạt động Trang thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh


Ngày cập nhật: 12/06/2017 1:32:07 CH

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-STTTT  ngày 20/4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị về việc Thanh, kiểm tra về hoạt động Trang thông tin điện tử và việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động, điều hành quản lý của cơ quan nhà nước và việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị; từ ngày 08/5/2017 đến ngày 26/5/2017, Thanh tra Sở đã triển khai công tác thanh, kiểm tra tại 09 cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Về hoạt động Trang thông tin điện tử:

          Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết các đơn vị cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động Trang thông tin điện tử, những nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử rất phong phú, đa dạng; các thông tin tổng hợp hầu hết đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; điển hình là Trang thông tin điện tử của Điện lực Quảng Trị.

           Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị cần phát huy tốt hơn nữa để Trang thông tin của mình trở thành công cụ hữu hiệu, cung cấp thông tin phong phú, được nhiều độc giả quan tâm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh doanh của các đơn vị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng hiệu quả, bền vững. Trong quá trình thanh kiểm tra, đã phát hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị vi phạm như: Giấy phép hoạt động trên Trang thông tin điện tử hết hạn; một số Trang thông tin điện mở mục ý kiến bình luận của bạn đọc đã vi phạm Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; hoặc chưa thực hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn tin và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ...

           Để khắc phục các lỗi vi phạm trên, Thanh tra Sở đã đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động trang Trang thông tin điện tử, sớm khắc phục các lỗi vi phạm có thời hạn, nếu không sẽ bị xử lý.

           Về hoạt động ứng dụng CNTT:

          Tại thời điểm kiểm tra, 100% đơn vị đã triển khai các ứng dụng tiện ích phục vụ công tác quản lý, điều hành tại đơn vị như: Ứng dụng quản lý văn bản và điều hành công việc nội bộ, ứng dụng một cửa điện tử, ứng dụng quản lý tài chính - kế toán; Bảo hiểm Xã hội, quản lý tài sản và các phần mềm ứng dụng chuyên ngành.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên việc ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành của một số đơn vị còn có những hạn chế nhất định.

Việc triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 31/12/2015 và văn bản chỉ đạo số 2564/UBND-VX ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị: Đến thời điểm  hiện nay, 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 ở các đơn vị đã được cung cấp trên môi trường mạng; một số đơn vị nằm trong lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đã xây dựng kế hoạch và phối hợp Trung tâm tin học UBND tỉnh đề nghị cung cấp trên trang thông tin điện tử  tỉnh Quảng Trị; tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, nên đến nay chưa có đơn vị nào được giao tại văn bản số 2564/UBND-VX ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị.

Về vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Mặc dù hầu hết các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tại các đơn vị, nhưng để giám sát việc thực hiện, đề nghị các đơn vị cần tăng cường triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị; thường xuyên sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cảnh giác trước tình trạng tin tặc tấn công hệ thống mạng ngày càng phức tạp. Đối với các đơn vị chưa xây dựng và ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, ANTT tại đơn vị, đề nghị chấp hành nghiêm túc theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Một số đơn vị chưa xây dựng Quy chế, Quy trình quản lý thông tin đăng lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đề nghị các đơn vị sớm triển khai xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật.

Một số các kiến nghị đề xuất của các cơ quan, đơn vị về cơ chế chính sách; về nguồn nhân lực; về thiết bị kỹ thuật; về công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo thông suốt trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước và đặc biệt là công tác thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT đã được Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận, nghiên cứu đề xuất với các ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để việc hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn ngày càng chất lượng, hiệu quả./.

                                              LÊ HỮU DŨNG

                                                 (Phó Chánh Thanh tra Sở)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những kết quả đáng ghi nhận của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị trong 9 tháng đầu năm 2018 (17/10/2018)
Thanh tra Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Quảng Trị 9 tháng đầu năm 2017: Những kết quả đáng ghi nhận (31/10/2017)
Thanh, kiểm tra về hoạt động Trang thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (12/6/2017)
Thanh, kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, in ấn và phát hành trên địa bàn tỉnh (27/4/2017)
Kiểm tra thuê bao di động trả trước toàn quốc (11/3/2014)
Tỷ lệ vi phạm BQPM tại Việt Nam giảm 3 "điểm" (11/3/2014)
Sẽ sốc khi biết số thuê bao di động thực (11/3/2014)
Vi phạm bản quyền phần mềm, con số báo động (11/3/2014)
Vấn nạn tấn công Web hoành hành (14/3/2014)