Thanh tra

Tài liệu tuyên truyền Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, theo đó, từ 01/10/2020, các cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi gửi tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi quảng cáo đến thuê bao nằm trong danh sách không quảng cáo.

Những điểm mới của Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Một số điểm mới của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt các hành vi đăng tin, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội

Ngày 03/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định này sẽ có hiệu lực vào ngày 15/4/2020 và thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP;

Nhiều điểm mới của Luật Tố cáo 2018

Nhiều điểm mới của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011.Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý.

Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 01-7-2019. Luật gồm có 10 chương, 96 điều. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có nhiều điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005.

Thanh tra Sở: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra Sở: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2019
Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác thanh tra của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (TT&TT) đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Thanh tra Sở TT&TT đã tích cực, chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo Sở TT&TT những biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trên tất cả các lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Thông tin và Truyền thông

Một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp  công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Thông tin và Truyền thông
Tình hình khiếu nại, tố cáo thời gian qua xảy ra ở những địa phương có sai phạm, sơ hở trong quản lý nhà nước, ở những lĩnh vực có tính phức tạp, nhạy cảm, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; và trong đó không thể không kể đến việc khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Một số giải pháp xử lý việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra ngành thông tin và truyền thông

Một số giải pháp xử lý việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra ngành thông tin và truyền thông
Nâng cao chất lượng toàn diện các cuộc thanh, kiểm tra là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm không ngừng đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, để đề ra một số giải pháp nhằm xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra trên địa bàn của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị là hết sức cần thiết.

Những kết quả đáng ghi nhận của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị trong 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng qua công tác thanh tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị (TT&TT) được tăng cường, nhiều vụ khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả.
Tin đã đưa
Thanh tra Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Quảng Trị 9 tháng đầu năm 2017: Những kết quả đáng ghi nhận (31/10/2017)
Thanh, kiểm tra về hoạt động Trang thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (12/6/2017)
Thanh, kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, in ấn và phát hành trên địa bàn tỉnh (27/4/2017)
Kiểm tra thuê bao di động trả trước toàn quốc (11/3/2014)
Tỷ lệ vi phạm BQPM tại Việt Nam giảm 3 "điểm" (11/3/2014)
Sẽ sốc khi biết số thuê bao di động thực (11/3/2014)
Vi phạm bản quyền phần mềm, con số báo động (11/3/2014)
Vấn nạn tấn công Web hoành hành (14/3/2014)
Sắp tổng kiểm tra quản lý thuê bao ĐTDĐ trả trước (11/3/2014)
Kết thúc đợt kiểm tra cơ quan báo chí (28/3/2012)
Hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông năm 2010 (28/3/2012)
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị kiểm tra họat động các đại lý Internet – Game online (28/3/2012)
Trang: