Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao


Ngày cập nhật: 21/07/2020 7:29:08 CH

Sáng ngày 20/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đến dự và phát biểu khai giảng khóa tập huấn.

Đ/c Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai giảng khóa tập huấn

Khóa tập huấn được tổ chức trong 05 ngày, nhằm giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh cập nhật các kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 với thực trạng và một số hình thức tấn công mạng phổ biến hiện nay, an toàn thông tin với IoT, về triển khai hạ tầng và các dịch vụ mạng an toàn, về Log file và cách thức phân tích Log file... Thông qua khóa tập huấn, các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tỉnh được hướng dẫn triển khai hệ thống tường lửa cho máy tính cá nhân và hệ thống mạng, triển khai hệ thống ảo hóa và hệ thống giám sát an ninh mạng, thực hành diễn tập an ninh mạng...

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện tốt Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch và phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Tin: Thiện Đạt, ảnh: Hữu Phúc

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao (21/7/2020)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (9/6/2020)
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (24/4/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (16/4/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (15/4/2020)
Ban hành Thông tư mới Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (6/3/2020)
Ban hành Thông tư mới quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (6/3/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)