Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao


Ngày cập nhật: 21/07/2020 7:29:08 CH

Sáng ngày 20/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đến dự và phát biểu khai giảng khóa tập huấn.

Đ/c Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai giảng khóa tập huấn

Khóa tập huấn được tổ chức trong 05 ngày, nhằm giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh cập nhật các kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 với thực trạng và một số hình thức tấn công mạng phổ biến hiện nay, an toàn thông tin với IoT, về triển khai hạ tầng và các dịch vụ mạng an toàn, về Log file và cách thức phân tích Log file... Thông qua khóa tập huấn, các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tỉnh được hướng dẫn triển khai hệ thống tường lửa cho máy tính cá nhân và hệ thống mạng, triển khai hệ thống ảo hóa và hệ thống giám sát an ninh mạng, thực hành diễn tập an ninh mạng...

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện tốt Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch và phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Tin: Thiện Đạt, ảnh: Hữu Phúc

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quảng Trị tăng 17 bậc về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2020 (29/4/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/3/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/12/2020)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 (25/12/2020)
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia (19/11/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị họp nghe báo cáo đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh (10/11/2020)
Quảng Trị xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (17/9/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao (21/7/2020)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (9/6/2020)