Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin


Ngày cập nhật: 16/07/2019 9:16:26 SA

Ngày 15/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến dự và phát biểu khai giảng khóa tập huấn.

Toàn cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong 5 ngày, các cán bộ chuyên trách CNTT của tỉnh được nắm bắt các thông tin về số liệu, cường độ và mức độ các cuộc tấn công vào mạng máy tính của các tổ chức, cơ quan trên thế giới và tại Việt Nam; các thông tin cần thiết về việc chỉ đạo, điều hành, hạn chế và triển khai ngăn chặn các cuộc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin tại cơ quan nơi công tác; hướng dẫn cách triển khai hạ tầng và các dịch vụ mạng an toàn; đặc biệt là tham gia diễn tập phòng chống tấn công mạng máy tính với các cuộc tấn công vào hệ thống máy chủ web với các hình thức tấn công như: SQL Injection, DDoS...

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện tốt Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch và dự toán đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị năm 2019 và văn bản số 263/HD-SNV ngày 04/5/2019 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

                      Tin: Thiện Đạt - Ảnh: Thanh Tùng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)