Công nghệ thông tin

Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0


Ngày cập nhật: 20/10/2018 3:10:57 CH

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2336/QĐ-UBND ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị - Phiên bản 1.0. Theo đó, Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Trị là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại tỉnh.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị- Phiên bản 1.0 phát triển theo hướng đẩy mạnh xây dựng CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước;công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Các thành phần của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị - Phiên bản 1.0 bao gồm: đối tượng sử dụng, kênh truy cập, dịch vụ cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng và cơ sở dữ liệu, nền tảng chia sẻ và tích hợp cấp tỉnh (LGSP), hạ tầng kỹ thuật.

 

Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến - Một trong những thành phần chính của Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0

Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Trị - phiên bản 1.0 được thực hiện trong 3 giai đoạn. Trong đó: Giai đoạn 1 (từ năm 2018): Triển khai xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ CQĐT tỉnh Quảng Trị, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh, xây dựng LGSP, tư vấn và đào tạo kiến trúc; giai đoạn 2 (từ năm 2020): Triển khai xây dựng, nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh, xây dựng Hệ thống an toàn thông tin toàn tỉnh, xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kiến trúc Chính quyền điện tử (EAMS); giai đoạn 3 (từ năm 2022): Tiếp tục triển khai tư vấn và đào tạo kiến trúc, xây dựng hệ thống Thư điện tử và trang bị cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước.

Quyết định số 2336/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

         Thùy Loan

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
http://santmdttuyenquang.gov.vn/DetailView/94/55/10/Tinh-Bot-Nghe-Tach-Tinh-Dau-Vcurmin.html
aaa - 29/11/2018 2:09:59 CH

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy