Công nghệ thông tin

Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0


Ngày cập nhật: 20/10/2018 3:10:57 CH

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2336/QĐ-UBND ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị - Phiên bản 1.0. Theo đó, Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Trị là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại tỉnh.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị- Phiên bản 1.0 phát triển theo hướng đẩy mạnh xây dựng CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước;công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Các thành phần của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị - Phiên bản 1.0 bao gồm: đối tượng sử dụng, kênh truy cập, dịch vụ cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng và cơ sở dữ liệu, nền tảng chia sẻ và tích hợp cấp tỉnh (LGSP), hạ tầng kỹ thuật.

 

Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến - Một trong những thành phần chính của Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0

Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Trị - phiên bản 1.0 được thực hiện trong 3 giai đoạn. Trong đó: Giai đoạn 1 (từ năm 2018): Triển khai xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ CQĐT tỉnh Quảng Trị, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh, xây dựng LGSP, tư vấn và đào tạo kiến trúc; giai đoạn 2 (từ năm 2020): Triển khai xây dựng, nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh, xây dựng Hệ thống an toàn thông tin toàn tỉnh, xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kiến trúc Chính quyền điện tử (EAMS); giai đoạn 3 (từ năm 2022): Tiếp tục triển khai tư vấn và đào tạo kiến trúc, xây dựng hệ thống Thư điện tử và trang bị cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước.

Quyết định số 2336/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

         Thùy Loan

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao (21/7/2020)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (9/6/2020)
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (24/4/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (16/4/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (15/4/2020)
Ban hành Thông tư mới Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (6/3/2020)
Ban hành Thông tư mới quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (6/3/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)