Công nghệ thông tin

Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0


Ngày cập nhật: 20/10/2018 3:10:57 CH

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2336/QĐ-UBND ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị - Phiên bản 1.0. Theo đó, Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Trị là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại tỉnh.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị- Phiên bản 1.0 phát triển theo hướng đẩy mạnh xây dựng CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước;công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Các thành phần của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị - Phiên bản 1.0 bao gồm: đối tượng sử dụng, kênh truy cập, dịch vụ cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng và cơ sở dữ liệu, nền tảng chia sẻ và tích hợp cấp tỉnh (LGSP), hạ tầng kỹ thuật.

 

Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến - Một trong những thành phần chính của Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0

Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Trị - phiên bản 1.0 được thực hiện trong 3 giai đoạn. Trong đó: Giai đoạn 1 (từ năm 2018): Triển khai xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ CQĐT tỉnh Quảng Trị, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh, xây dựng LGSP, tư vấn và đào tạo kiến trúc; giai đoạn 2 (từ năm 2020): Triển khai xây dựng, nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh, xây dựng Hệ thống an toàn thông tin toàn tỉnh, xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kiến trúc Chính quyền điện tử (EAMS); giai đoạn 3 (từ năm 2022): Tiếp tục triển khai tư vấn và đào tạo kiến trúc, xây dựng hệ thống Thư điện tử và trang bị cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước.

Quyết định số 2336/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

         Thùy Loan

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (17/7/2018)
Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị (16/7/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (19/6/2018)
Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin (23/2/2018)