Công nghệ thông tin

Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước


Ngày cập nhật: 10/10/2017 9:28:38 SA

Nằm trong khuôn khổ chương trình Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) - Truyền thông Việt Nam lần thứ XXI được tổ chức tại tỉnh Lào Cai; sáng ngày 06/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội Tin học Việt Nam đã công bố Báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2017. Theo đó, Quảng Trị xếp vị trí thứ 39/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và giảm 8 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2016.

Năm 2017 là năm thứ 12 Báo cáo Vietnam ICT Index được xây dựng và công bố với hệ thống chỉ tiêu đánh gia như năm 2016; gồm 3 chỉ số thành phần chính là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và ứng dụng CNTT. Theo Báo cáo Vietnam ICT Index 2017, Quảng Trị xếp vị trí thứ 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT (tăng 02 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2016); xếp vị trí thứ 49/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về hạ tầng nhân lực CNTT (giảm 21 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2016) và xếp vị trí thứ 22/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về triển khai ứng dụng CNTT (tăng 02 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2016).

Về hạ tầng kỹ thuật CNTT, chỉ số hạ tầng kỹ thuật được đánh giá dựa trên chỉ số hạ tầng kỹ thuật của xã hội và chỉ số hạ tầng kỹ thuật của cơ quan nhà nước. Mặc dù chỉ số hạ tầng kỹ thuật tăng 02 bậc so với năm 2016 song chỉ số hạ tầng kỹ thuật của cơ quan nhà nước giảm 03 bậc so với năm 2016, hiện đang xếp vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Chỉ số hạ tầng kỹ thuật của xã hội tăng 24 bậc so với năm 2016, hiện đang xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; nguyên nhân chỉ số hạ tầng kỹ thuật của xã hội tăng là do tỷ lệ điện thoại di động/100 dân tăng, tỷ lệ thuê bao Internet/100 dân tăng, tỷ lệ hộ gia đình có máy tính tăng, tỷ lệ hộ gia đình có Internet tăng và tỷ lệ doanh nghiệp có Internet tăng.

Về hạ tầng nhân lực CNTT, chỉ số hạ tầng nhân lực được đánh giá dựa trên chỉ số hạ tầng nhân lực của xã hội và hạ tầng nhân lực của cơ quan nhà nước. So với năm 2016, hạ tầng nhân lực của xã hội năm 2017 giảm 13 bậc, hiện đang xếp vị trí thứ 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; nguyên nhân chỉ số hạ tầng nhân lực của xã hội giảm là do tỷ lệ các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thấp. Hạ tầng nhân lực của cơ quan nhà nước năm 2017 giảm 25 bậc so với năm 2016, hiện đang xếp vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; nguyên nhân chỉ số hạ tầng nhân lực của cơ quan nhà nước giảm là do tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT thấp (0.4%), tỷ lệ cán bộ công chức được tập huấn phần mềm mã nguồn mở thấp (0.1%) và tỷ lệ cán bộ công chức được tập huấn an toàn thông tin thấp (0%).

Về triển khai ứng dụng CNTT, chỉ số ứng dụng CNTT được đánh giá dựa trên chỉ số ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước và chỉ số dịch vụ công trực tuyến. Năm 2017 là năm thứ hai liên tiếp Quảng Trị tăng chỉ số ứng dụng CNTT, hiện đang xếp vị trí thứ 22/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và tăng 02 bậc so với năm 2016. Nguyên nhân chỉ số ứng dụng CNTT của tỉnh tăng là do chỉ số ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng, hiện đang xếp vị trí thứ 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và tăng 09 bậc so với năm 2016.

Với kết quả xếp hạng trên, nhằm cải thiện chỉ số Viet Nam ICT index và xây dựng chính quyền điện tử thành công tại Quảng Trị trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT của cơ quan nhà nước; tiếp tục bố trí đầy đủ cán bộ chuyên trách CNTT; ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các lớp tập huấn về phần mềm mã nguồn mở và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (từ mức độ 3 trở lên) phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước.

THIỆN ĐẠT 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)