Công nghệ thông tin

Quảng Trị tăng 17 bậc về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2020


Ngày cập nhật: 29/04/2021 11:35:36 SA

Trong khuôn khổ Chương trình khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số, ngày 27/4/2021 tại Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Hội Tin học Việt Nam công bố Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Viet Nam ICT index) năm 2020. Theo đó, chỉ số Viet Nam ICT index của tỉnh Quảng Trị tăng 17 bậc so với năm 2019 và tăng 20 bậc so với năm 2018.

Bìa Báo cáo Viet Nam ICT index 2020 - Ảnh: NXB Thông tin và Truyền thông

Báo cáo Viet Nam ICT index cung cấp thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) – truyền thông (TT) tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại; đây là Báo cáo được Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội Tin học Việt Nam công bố thường niên và đến nay đã qua 15 lần công bố. Chỉ số Viet Nam ICT index được đánh giá dựa trên 03 chỉ số thành phần gồm chỉ số Hạ tầng kỹ thuật, chỉ số Hạ tầng nhân lực và chỉ số Ứng dụng CNTT.

Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật (HTKT) được đánh giá dựa trên 02 chỉ số thành phần là chỉ số HTKT- xã hội (XH) và chỉ số HTKT- cơ quan nhà nước (CQNN). Quảng Trị hiện đang xếp vị trí 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số HTKT (tăng 15 bậc so với năm 2019), trong đó chỉ số HTKT- XH xếp vị trí thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 05 bậc so với năm 2019) và chỉ số HTKT-CQNN xếp vị trí thứ 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 21 bậc so với năm 2019).

Chỉ số Hạ tầng nhân lực (HTNL) được đánh giá dựa trên 02 chỉ số thành phần là chỉ số HTNL- XH và chỉ số HTNL-CQNN. Quảng Trị hiện đang xếp vị trí 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số HTNL (tăng 12 bậc so với năm 2019), trong đó chỉ số HTNL- XH xếp vị trí thứ 01/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đây là năm thứ 2 liên tiếp Quảng Trị giữ vững thứ hạng này) và chỉ số HTNL-CQNN xếp vị trí thứ 21/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 27 bậc so với năm 2019).

Chỉ số Ứng dụng CNTT được đánh giá dựa trên 02 chỉ số thành phần là chỉ số Ứng dụng nội bộ các CQNN và chỉ số Dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Quảng Trị hiện đang xếp vị trí 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số Ứng dụng CNTT (giảm 09 bậc so với năm 2019), trong đó chỉ số Ứng dụng nội bộ các CQNN xếp vị trí 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 02 bậc so với năm 2019) và chỉ số DVC trực tuyến xếp vị trí 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cùng thứ hạng với 02 tỉnh: An Giang, Bắc Giang và giảm 07 bậc so với năm 2019).

Với những kết quả cụ thể trên, Quảng Trị hiện đang xếp vị trí 27/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số Viet Nam ICT index. Theo Báo cáo Viet Nam ICT index 2020, mọi chỉ số thành phần của tỉnh Quảng Trị nhìn chung đều tăng cao, duy chỉ có chỉ số DVC trực tuyến lại giảm cao và đó chính là nguyên nhân khiến chỉ số Viet Nam ICT index 2020 của tỉnh Quảng Trị không thể cao hơn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trên, nhằm duy trì và nâng cao thứ hạng Viet Nam ICT index của Quảng Trị; thời gian tới tỉnh cần nỗ lực tập trung đẩy mạnh việc cung cấp DVC trực tuyến mức độ cao; phấn đấu cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong năm 2021; qua đó góp phần hoàn thiện chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số phát triển.

THIỆN ĐẠT 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn tin học văn phòng nâng cao năm 2022 cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh (14/7/2022)
Quảng Trị tăng 17 bậc về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2020 (29/4/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/3/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/12/2020)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 (25/12/2020)
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia (19/11/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị họp nghe báo cáo đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh (10/11/2020)
Quảng Trị xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (17/9/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao (21/7/2020)