Bưu chính - Viễn thông

Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích


Ngày cập nhật: 08/09/2020 2:07:58 CH

          Để đáp ứng nhu cầu của người dân và nâng cao việc phát triển các dịch vụ bưu chính công ích; ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và việc tiếp nhận này thông qua một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân. Hồ sơ giải quyết TTHC là những loại giấy tờ mà tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền trước khi cơ quan này giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức và kết quả giải quyết TTHC là các quyết định hành chính, giấy chứng nhận, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ và các hình thức khác mà theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền phải cấp cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết TTHC.

           Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 với tổng số 657 TTHC (cấp tỉnh là 527 TTHC, cấp huyện là 130 TTHC) đã công bố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Đây là cơ sở để các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho các tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 19/20 Sở, ban, ngành (trừ Ban Dân tộc không có TTHC), 09 UBND huyện, thị, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) và các cơ quan ngành dọc gồm BHXH, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

          Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp tổ chức, cá nhân có thêm một kênh để thực hiện việc giải quyết TTHC. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng chặt chẽ, kịp thời và an toàn; chất lượng dịch vụ bưu chính được nâng cao, hướng tới phục vụ tốt nhất cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu; việc chuyển phát kết quả chuyên nghiệp, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Kết quả trong 3 năm (2017-2019), tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận trên địa bàn tỉnh đạt 648.098 hồ sơ và trả kết quả đạt 489.085 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ được tiếp nhận thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích là 54.346 hồ sơ và trả kết quả là 156.120 hồ sơ.

          Bên cạnh đó, sau khi Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, Bưu điện tỉnh đã bố trí 01 Bưu cục đặt tại Trung tâm để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích cho các Sở, ban, ngành và người dân. Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Trị được triển khai, đưa vào sử dụng đã cung cấp đầy đủ danh mục TTHC công thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và cho phép người dân tra cứu tình hình giải quyết TTHC, đồng thời cho phép người dân thực hiện gửi nhận dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong đó có nhiều TTHC có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đặc biệt, UBND tỉnh đã triển khai tích hợp hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với phần mềm Zalo phục vụ việc tra cứu tình trạng giải quyết TTHC, nhận thông báo kết quả giải quyết TTHC và các tiện ích khác như đánh giá chất lượng dịch vụ công, phản ánh, kiến nghị…


Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

          Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp vẫn còn thói quen thực hiện việc giải quyết TTHC bằng cách nộp trực tiếp; vẫn còn tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ và chưa quen với việc gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến hoặc qua Bưu điện. Một số TTHC có thành phần hồ sơ gồm nhiều tài liệu, giấy tờ chuyên môn, nội dung hồ sơ khá chi tiết và phức tạp, yêu cầu phải kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, do đó việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính gặp nhiều khó khăn khi phải hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ. Ngoài ra, công tác truyền thông chưa thường xuyên, sâu rộng, cách thức truyền thông chưa đa dạng, phong phú, chưa thu hút nên nhiều người dân chưa biết để sử dụng dịch vụ; sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố chưa chặt chẽ, thường xuyên; một số Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chưa đánh giá đúng tầm quan trọng về tiêu chí tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dẫn tới chưa có sự chỉ đạo sát sao; cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa chưa tích cực truyền thông tới người dân, doanh nghiệp về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua BCCI.

          Để nâng cao hiệu quả hơn nữa việc nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, đáp ứng nhu cầu của người dân và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Văn phòng UBND tỉnh đang phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố rà soát, cập nhật danh sách TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời cho phù hợp với điều kiện, phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và công khai danh mục TTHC thực hiện, tiến hành tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết tại nơi giải quyết TTHC; tăng cường công tác tuyên truyền tiện ích, giá cước dịch vụ, quy trình gửi nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

          Cùng với đó, toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC đã được UBND tỉnh công bố. Các đơn vị, bộ phận một cửa thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC đã được công bố thực hiện ở mức độ 3, 4 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

          Bưu điện tỉnh và bộ phận một cửa hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện việc nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; niêm yết giá cước dịch vụ, quy trình nhận, gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các Bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã; thực hiện đầy đủ yêu cầu, điều kiện, quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên của mình.

          Nâng cao hiệu quả việc nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đó là cải cách, rút gọn việc giải quyết các thủ tục TTHC trên địa bàn tỉnh; đồng thời công khai minh bạch việc giải quyết TTHC trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, tạo môi trường thu hút đầu tư, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          Bài: Lâm Sáng - Ảnh: Thanh Tùng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị sơ kết 9 tháng về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông (5/10/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (9/9/2020)
Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (8/9/2020)
Xử lý tin nhắn rác trên iMessage (8/9/2020)
Cảnh báo người tiêu dùng trong việc mua micro không dây và thiết bị không dây khác không phù hợp quy định tại Việt Nam (11/8/2020)
Hỗ trợ đường truyền, thiết bị Internet băng rộng tại các điểm cách ly trên địa bàn tỉnh (2/4/2020)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông (25/2/2020)
Phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020) tại Quảng Trị (25/12/2019)
Phát huy hiệu quả mạng Wifi công cộng (23/12/2019)