Bưu chính - Viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện


Ngày cập nhật: 15/11/2021 3:27:11 CH

Ngày 29/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, cụ thể:

1. Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)” ký hiệu QCVN 84:2021/BTTTT.

Phạm vi áp dụng: Quy chuẩn quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV) trên mạng viễn thông cố định mặt đất tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông cố định mặt đất. Quy chuẩn làm cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông cố định mặt đất của các doanh nghiệp.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông cố định mặt đất có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ IPTV tuân thủ Quy chuẩn; thực hiện cam kết, công bố hợp quy chất lượng dịch vụ theo quy chuẩn và chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định hiện hành.

Tổ chức thực hiện: Quy chuẩn QCVN 84:2021/BTTTT thay thế cho QCVN 84:2014/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định”.

 Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/5/2022.

2. Thông tư số 13/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và công nghệ thông tin”, ký hiệu QCVN 22:2021/BTTTT.

Quy chuẩn áp dụng đối với thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin (gọi tắt là thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin) có giao diện được kết nối tới mạng viễn thông và công nghệ thông tin (ICT). Quy chuẩn không quy định các yêu cầu an toàn điện của chính thiết bị theo tiêu chuẩn IEC 62368-1 và không áp dụng cho các giao diện đến các mạng khác. Quy chuẩn chỉ quy định các yêu cầu an toàn diện của giao diện tới mạng ICT.

Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn QCVN 22:2021/BTTTT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổ chức thực hiện: Bãi bỏ quy định tại 2.1, 2.2 và 2.3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông, Ký hiệu QCVN 22:2010/BTTTT quy định tại Khoản 21 Điều 1 Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

3. Thông tư số 14/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp hình, âm thanh và các tương tác”, ký hiệu QCVN 71:2021/BTTTT.

Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu về bức xạ nhiễu điện từ của các mạng cáp dùng để truyền tín hiệu hình ảnh, âm thanh và các dịch vụ tương tác trong băng tần từ 0,15 MHz đến 3,5 GHz ở Việt Nam.

Mạng cáp bắt đầu từ phía trung tâm thu-phát (headend) tới đầu ra của hệ thống (system outlet)  phải tuân thủ Quy chuẩn này nếu không có các quy định cụ thể khác.

Việc áp dụng Quy chuẩn này để đảm bảo mạng cáp có thể hoạt động đồng thời với các nghiệp vụ vô tuyến điện như: an toàn, quảng bá, di động hàng không, vô tuyến dẫn đường hàng không và di động mặt đất (bao gồm cả mạng di động tế bào) và các nghiệp vụ khác quy định tại Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia mà không xảy ra can nhiễu. 

Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 71:2021/BTTTT áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiệu lực thi hành:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, Ký hiệu QCVN 71:2013/BTTTT quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT ngày 10/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật về viễn thông, công nghệ thông tin, Internet và tần số vô tuyến điện,  góp phần bảo đảm hạ tầng cho chuyển đổi số trong thời gian đến.

                                                       VĂN MINH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phát hành tem bưu chính về sự kiện 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022) (4/1/2022)
Phát triển hạ tầng bưu chính đảm bảo cho chuyển đổi số (17/11/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (15/11/2021)
Ban hành Quy định Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Một số quy định mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Duy trì, quản lý mạng bưu chính và triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ (27/10/2021)
Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (11/9/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công tác PCTT&TKCN năm 2021 (16/7/2021)
Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" (19/5/2021)