Bưu chính - Viễn thông

Ban hành Quy định Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện


Ngày cập nhật: 01/11/2021 3:14:14 CH

Ngày 14/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT về việc Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

 

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện quy định tại Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Quy định không áp dụng đối với thiết bị vô tuyến điện được sản xuất, nhập khẩu, sử dụng phục vụ mục đích quốc phòng và an ninh của lực lượng vũ trang. Việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thiết bị vô tuyến điện này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức tập huấn QLNN về tần số vô tuyến điện cho cán bộ Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TDTT các huyện, thị xã, thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Nội dung: Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm: Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung; điện thoại không dây; thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID); thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện; thiết bị âm thanh không dây; thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện; thiết bị vòng từ; thiết bị sạc không dây; thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp;…

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu (không có chức năng phát) được miễn cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải tuân thủ quy định của pháp luật về viễn thông, không được sử dụng thông tin thu được vào mục đích bất hợp pháp. Trường hợp thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gây nhiễu có hại cho thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì phải dừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi đã khắc phục.

Điều khoản chuyển tiếp: Các thiết bị vô tuyến điện đang sử dụng không đáp ứng các quy định tại 08/2021/TT-BTTTT thì được tiếp tục sử dụng nhưng phải ngừng sử dụng khi cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện xác định là nguyên nhân gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc các thiết bị vô tuyến điện được cơ quan quản lý cho phép hoạt động.

Điều khoản thi hành: Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/11/2021.

Bài và ảnh: VĂN MINH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phát hành tem bưu chính về sự kiện 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022) (4/1/2022)
Phát triển hạ tầng bưu chính đảm bảo cho chuyển đổi số (17/11/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (15/11/2021)
Ban hành Quy định Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Một số quy định mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Duy trì, quản lý mạng bưu chính và triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ (27/10/2021)
Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (11/9/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công tác PCTT&TKCN năm 2021 (16/7/2021)
Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" (19/5/2021)