Bưu chính - Viễn thông

Một số quy định mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện


Ngày cập nhật: 01/11/2021 3:10:50 CH

Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/18/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2021. Theo đó, thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện sẽ có một số quy định mới đáng chú ý là:

Thứ nhất: không yêu cầu kê khai về giấy chứng nhận hợp quy.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng thiết bị vô tuyến điện được sử dụng trong các loại mạng đài có nguy cơ xảy ra can nhiễu, tại Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT có 05 mẫu bản khai đăng ký cấp mới giấy phép phải kê khai giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế đã phát sinh các vướng mắc trong việc giải quyết cấp phép đối với các trường hợp giấy phép sử dụng tần số đã hết thời hạn tối đa (10 năm) hoặc quá thời hạn gia hạn. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 16 và điểm c khoản 1 Điều 22 của Luật Tần số vô tuyến điện, tất cả các trường hợp đã được cấp phép với thời hạn tối đa theo quy định hoặc quá thời hạn gia hạn, sẽ không được tiếp tục gia hạn; tổ chức, cá nhân nếu muốn tiếp tục sử dụng thiết bị vô tuyến điện phải làm thủ tục như cấp mới và phải kê khai số giấy hợp quy; cùng với đó, theo quy định hiện hành, giấy chứng nhận hợp quy được cấp cho từng chủng loại sản phẩm/ thiết bị có thời hạn tối đa 03 năm (khoản 2 Điều 12 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT) và không có quy định về cấp lại chứng nhận hợp quy khi các thiết bị trên hết thời hạn đã cấp. Tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, việc cấp giấy phép sử dụng tần số cho các Đài Truyền thanh cấp huyện hết hạn (sau 10 năm) gặp khó khăn do quy định kê khai chứng nhận hợp quy.

Để tháo gỡ vướng mắc nói trên, Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT đã có sự điều chỉnh biện pháp quản lý chất lượng thiết bị vô tuyến điện từ tiền kiểm (yêu cầu kê khai số giấy chứng nhận hợp quy trong các mẫu bản khai đăng ký cấp phép) sang tăng cường công tác hậu kiểm thông qua các hoạt động kiểm soát tần số, thanh tra, kiểm tra, kiểm định. Cụ thể, bản khai đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số không còn yêu cầu kê khai số giấy chứng nhận hợp quy.

Thứ 2: bỏ thành phần hồ sơ là giấy tờ do các cơ quan của Bộ TTTT cấp.

Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp/ban hành như: bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông; giấy phép hoạt động báo chí theo quy định với nội dung kênh chương trình phát sóng; giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình đối với cơ quan báo chí.... Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ cần kê khai số, ký hiệu của các tài liệu trên trong bản khai đăng ký cấp phép. Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT đã quy định tổ chức, cá nhân sẽ không phải nộp thành phần hồ sơ là Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khi cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được phép tra cứu các giấy tờ trên từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư/Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Các trường hợp áp dụng cụ thể sẽ được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện.

Thứ ba: giảm thủ tục đối với đài tàu cá có lắp đặt giám sát hành trình.

Luật Thủy sản năm 2017 đã quy định từ 01/01/2019, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để truy xuất nguồn gốc, tránh khai thác bất hợp pháp. Kể từ khi áp dụng quy định trên, các đài tàu cá nói trên phải trang bị thêm thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh và thực hiện 02 thủ tục hành chính về cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ gồm: Đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đặt trên phương tiện nghề cá (áp dụng cho thiết bị liên lạc tầm xa HF) và đăng ký cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với đài trái đất (áp dụng cho thiết bị giám sát hành trình qua vệ tinh). Việc sử dụng 02 thủ tục cấp giấy phép về thiết bị tần số vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá gây ra nhiều khó khăn cho ngư dân. Nhằm giảm bớt, đơn giản thủ tục hành chính đối với đài tàu cá lắp đặt giám sát hành trình qua vệ tinh, Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT đã gộp 02 thủ tục hành chính nói trên thành 01 thủ tục hành chính và cấp một giấy phép chung. Cụ thể, định nghĩa về đài vô tuyến điện đặt trên tàu cá được mở rộng bao gồm thêm thiết bị giám sát hành trình qua vệ tinh, thay vì chỉ có thiết bị liên lạc HF như trước đây.

Với hàng chục nghìn tàu cá phải lắp đặt thiết giám sát hành trình, thì việc cắt giảm thủ tục hành chính nêu trên sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho ngư dân và tạo điều kiện, khuyến khích lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Trong thời gian qua, việc cấp giấy phép sử dụng tần số đối với  thiết bị HF trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt kết quả tốt; đối với thiết bị giám sát hành trình qua vệ tinh gặp khó khăn do vướng mắc về hồ sơ, thủ tục cấp phép. Trong thời gian đến, việc cấp giấy phép sử dụng tần số trên phương tiện nghề cá gặp nhiều thuận lợi do giảm thủ tục hành chính.

Thứ tư: bổ sung phân cấp thực hiện thủ tục cấp phép.

Với mục tiêu đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ, ngoài các thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, đài truyền thanh không dây và trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong thời gian dưới 15 (mười lăm) ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phân cấp cho các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực thuộc Cục Tần số VTĐ thực hiện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ.

Thứ 5: bổ sung hình thức bản sao điện tử.

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT bổ sung thêm loại hình “bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý” đối với trường hợp nộp hồ sơ điện tử để phù hợp với quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Việc bổ sung này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, khắc phục tối đa những hạn chế, vướng mắc về cung cấp tài liệu liên quan trong việc nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến trước đây.

Gộp 02 bản khai cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá thành một

Thứ 6: sửa đổi các mẫu bản khai đăng ký cấp phép.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được tổ chức lại, thống nhất sử dụng chung một mẫu bản khai hành chính (thông tin về tổ chức, cá nhân xin cấp phép), mỗi loại mạng đài vô tuyến điện được kê khai theo từng mẫu Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác riêng theo đặc thù của mỗi nghiệp vụ.

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT cũng cập nhật lại các mẫu bản khai xin cấp giấy phép đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ cho phù hợp với thực tế cấp phép; sửa đổi và cập nhật lại tên các loại giấy phép liên quan đến nội dung kênh chương trình phát sóng theo Luật Báo chí.

Ngoài ra, Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT đã mở rộng khái niệm về đài tàu bao gồm cả đài di động có sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng hải đặt trên các mô hình mô phỏng phục vụ cho nhu cầu sử dụng tần số và thiết bị VTĐ trong công tác dạy học, nghiên cứu của lĩnh vực hàng hải.

Bài và ảnh: VĂN MINH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phát hành tem bưu chính về sự kiện 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022) (4/1/2022)
Phát triển hạ tầng bưu chính đảm bảo cho chuyển đổi số (17/11/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (15/11/2021)
Ban hành Quy định Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Một số quy định mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Duy trì, quản lý mạng bưu chính và triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ (27/10/2021)
Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (11/9/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công tác PCTT&TKCN năm 2021 (16/7/2021)
Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" (19/5/2021)