Bưu chính - Viễn thông

Duy trì, quản lý mạng bưu chính và triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ


Ngày cập nhật: 27/10/2021 9:33:50 SA

Quảng Trị hiện có 215 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính/125 xã, phường, thị trấn, trong đó có 88 bưu cục cấp 2, 3 và điểm phục vụ, 01 bưu cục Hệ 1; 114/125 xã, phường có điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX); 06 đại lý chuyển phát; 03 văn phòng đại diện. Bán kính phục vụ bình quân 2,383 km/1 điểm phục vụ, số dân được phục vụ 3,020 người/1 điểm phục vụ. Như vậy, mục tiêu “100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đáp ứng theo Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế và Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021.

Với 215 điểm phục vụ bưu chính, trong đó có 05 điểm BĐ-VHX của 05 xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh), xã A Vao (huyện Đakrông), xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa), xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong), xã Gio Việt (huyện Gio Linh) được thành lập thay thế từ thùng thư công cộng độc lập nhằm triển khai điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Tuy nhiên, đến nay 05 điểm này chưa được hỗ trợ giao đất cho Bưu điện tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng điểm BĐ-VHX. Bên cạnh đó, có 06 điểm BĐ-VHX gồm Vĩnh Long, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa, Vĩnh Giang, thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh); điểm BĐ-VHX Triệu Hòa (Triệu Phong) chưa được hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù tồn tại hoạt động từ năm 2004.

Thùng thư công cộng độc lập xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa nay đã chuyển thành điểm BĐ-VHX

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5007/UBND-VX về việc triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, yêu cầu UBND các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh chỉ đạo UBND xã tạo điều kiện, hỗ trợ giao đất cho Bưu điện tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng điểm BĐ-VHX với diện tích tối thiểu 15m2- 20m2 để Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ đảm bảo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Chỉ đạo các xã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh giữ lại các cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng; hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, các thủ tục khác có liên quan tại các điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ trên địa bàn quản lý nhằm duy trì, cải tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại các điểm phục vụ, hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Người dân đến điểm BĐ-VHX Hướng Phùng, huyện Hướng Hòa làm căn cước công dân

Vì vậy, nhằm tiếp tục duy trì, quản lý mạng bưu chính và triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh việc hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Bưu điện tỉnh có cơ sở pháp lý trong việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa, đảm bảo khang trang cơ sở vật chất điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ.

Tin và ảnh: LỆ HẰNG

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phát hành tem bưu chính về sự kiện 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022) (4/1/2022)
Phát triển hạ tầng bưu chính đảm bảo cho chuyển đổi số (17/11/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (15/11/2021)
Ban hành Quy định Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Một số quy định mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Duy trì, quản lý mạng bưu chính và triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ (27/10/2021)
Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (11/9/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công tác PCTT&TKCN năm 2021 (16/7/2021)
Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" (19/5/2021)