Bưu chính - Viễn thông

Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19


Ngày cập nhật: 11/09/2021 6:35:33 CH

          Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT ngày 23/8/2021 về việc ban hành tạm thời Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

          Sổ tay do Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Tổ chức UNICEF xây dựng. Sổ tay tập trung hướng dẫn địa phương xây dựng phương án ứng phó, thực hiện hoạt động phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, trách nhiệm nhiệm vụ của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở; chủ động tham gia, phối hợp với các cơ quan, lực lượng liên quan thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai và phòng chống dịch tại địa phương; bổ sung nội dung phòng chống dịch bệnh trong thực hiện kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai.

          Sổ tay hướng dẫn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại địa phương, các lực lượng phòng chống thiên tai chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh đảm bảo an toàn người dân trước thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. Cụ thể:

          - Cung cấp kiến thức về phòng chống dịch bệnh giúp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại địa phương, các lực lượng phòng chống thiên tai nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh.

          - Chủ động tham gia, phối hợp với các cơ quan, lực lượng phòng chống dịch bệnh thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai, phòng chống dịch tại địa phương.

          - Chủ động đưa các nội dung phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịch bản, kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

          - Hướng dẫn nhiệm vụ thường xuyên, trước, trong và sau thiên tai của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh

          Xem Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại đây.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (11/9/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công tác PCTT&TKCN năm 2021 (16/7/2021)
Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" (19/5/2021)
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed để đo chất lượng dịch vụ Internet (23/4/2021)
Thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (20/4/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và ký cam kết phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (7/3/2021)
Phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (18/1/2021)
Hội nghị sơ kết 9 tháng về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông (5/10/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (9/9/2020)