Bưu chính - Viễn thông

Thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 20/04/2021 5:03:07 CH

Với mục tiêu từng bước ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin tại thành phố, trung tâm các huyện, thị xã, bảo đảm hạ tầng mạng thông tin cho chuyển đổi số, chính phủ điện tử và xây dựng đô thị thông minh, góp phần đưa thành phố Đông Hà lên đô thị loại II theo đúng tiến độ đề ra; trong giai đoạn 2017-2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Điện lực Quảng Trị, các doanh nghiệp Viễn thông và Truyền hình cáp thực hiện theo Kế hoạch số  1983/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Kết quả, các đơn vị đã thực hiện chỉnh trang cáp bằng gông cùm được 13 tuyến đường tại thành phố Đông Hà và các điểm giao nhau tại các tuyến đường chính, với tổng chiều dài hơn 19,7km; các tuyến đường bắt buộc ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đông Hà về cơ bản đã có cống, bể kỹ thuật đảm bảo nhu cầu sử dụng của đơn vị và có khả năng cho các doanh nghiệp khác thuê để hạ ngầm cáp thông tin. Ngoài ra, các doanh nghiệp Viễn thông và Truyền hình cáp đã thực hiện bó gọn các tuyến cáp bằng dây súp tại hầu hết các tuyến đường chính tại các huyện, thị, thành phố.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, trong quá trình triển khai,  các doanh nghiệp chưa chủ động làm việc với nhau để thuê, ký hợp đồng về sử dụng chung hạ tầng cống, bể cáp có sẵn; cáp thông tin vướng cây xanh, cột đèn chiếu sáng còn nhiều. Do đó, công tác thực hiện bó gọn cáp gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và không được đảm bảo về thẩm mỹ. Mặc dù có quy định về vị trí treo cáp theo quy chuẩn kỹ thuật nhưng trên thực tế các đơn vị thường treo không đúng quy chuẩn, treo thấp hoặc cao theo tính thuận lợi khi thi công nên khi đưa cáp vào gông, gá không thực hiện được; số lượng cáp chính và dây thuê bao nhiều, thường được các doanh nghiệp cột cố định, chồng chéo nhau nên khi thực hiện việc đưa cáp vào gông, cùm chính tại vị trí các cột gặp nhiều khó khăn; một số vị trí cáp không thể đưa vào gông, gá. Các khó khăn, vướng mắc trong công tác ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin luôn được Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo giải quyết, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Viễn thông và Truyền hình cáp thực hiện.

          Để tiếp tục thực hiện công tác ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin; ngày 08/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và phân công tuyến đường ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin cho các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó làm sạch, gọn, đảm bảo mỹ quan không gian các tuyến đường chính tại thành phố, trung tâm các huyện, thị xã, các tuyến đường có nhiều cáp viễn thông, cụ thể: Giai đoạn 2021-2025 thực hiện chỉnh trang cáp bằng gông cùm toàn bộ 82 tuyến đường tại các huyện, thị, thành phố và thực hiện ngầm hóa 07 tuyến đường tại thành phố Đông Hà, trong năm 2021 thực hiện tại 13 tuyến đường, với tổng chiều dài là trên 12,21 km và thực hiện ngầm hóa, thu hồi các tuyến cáp viễn thông tại tuyến đường Hùng Vương.

Một số hình ảnh các tuyến cáp viễn thông đã được Điện lực Quảng Trị và các doanh nghiệp Viễn thông và Truyền hình cáp thực hiện chỉnh trang, làm gọn bằng gông cùm giai đoạn 2017-2020:

Điện lực Quảng Trị đang thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin bằng gông tại tuyến đường

Quốc lộ 9

 

Viễn thông Quảng Trị đã thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin bằng gông tại tuyến đường

 Nguyễn Du

 

 

Viettel Quảng Trị đang thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin bằng gông tại tuyến đường

Lê Văn Hưu

Tin và ảnh: Lâm Sáng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (11/9/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công tác PCTT&TKCN năm 2021 (16/7/2021)
Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" (19/5/2021)
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed để đo chất lượng dịch vụ Internet (23/4/2021)
Thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (20/4/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và ký cam kết phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (7/3/2021)
Phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (18/1/2021)
Hội nghị sơ kết 9 tháng về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông (5/10/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (9/9/2020)