Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm


Ngày cập nhật: 28/12/2020 1:42:50 CH

Ngày 24/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 gồm 6 Chương và 22 Điều quy định chi tiết những thay đổi về mặt hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động… đối với các loại hình báo chí như: Báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử hoặc thực hiện hai loại hình báo chí, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san...

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định rõ, các đối tượng được đề nghị cấp giấy phép gồm:

- Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương.

- Cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

- Cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 2 Điều 35 và Khoản 1 Điều 56 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.

Đồng thời, theo nội dung Thông tư, thẩm quyền cấp giấy phép giấy phép cho các đơn vị báo chí được quy định cụ thể như sau: 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp: Giấy phép hoạt động báo in; Giấy phép hoạt động tạp chí in; Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;

Giấy phép hoạt động báo điện tử; Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử;

Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử; Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.

Cục trưởng Cục Báo chí cấp: Giấy phép xuất bản phụ trương; Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử; Giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức của Trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Giấy phép xuất bản đặc san.

UBND cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

          Xem chi tiết Thông tư tại đây

                                                                                                      NHƯ QUỲNH

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản (12/1/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (5/1/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm (28/12/2020)
Tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020 (27/11/2020)
Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (27/11/2020)
Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài cho cán bộ thông tin các địa phương có đường biên giới với Lào (20/11/2020)
Tọa đàm giới thiệu sách “Hùng Vương Thánh tổ Ngọc phả” tại tỉnh Quảng Trị (28/9/2020)
Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2020 tại Quảng Trị (24/7/2020)
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (24/7/2020)