Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông


Ngày cập nhật: 27/11/2020 8:12:23 SA

Ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Theo đó, Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông bao gồm: Danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư này không điều chỉnh hoạt động của đài truyền thanh có dây và đài truyền thanh không dây FM.

Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là đài truyền thanh cấp xã sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là một thành phần của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hệ thống thông tin được triển khai ở xã, phường, thị trấn và quản lý tập trung ở cấp tỉnh, gồm hai thành phần: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông.

Danh mục thành phần cơ bản thiết bị phần cứng bao gồm: Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh; Loa; Micro; các thiết bị, vật tư khác. Phần mềm bao gồm: Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin -  viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Yêu cầu kết nối đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM: Trường hợp cần kết nối đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin -  viễn thông với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động thì sử dụng thiết bị tích hợp tự động đáp ứng yêu cầu cơ bản về kỹ thuật tại Phụ lục 01

Ngoài ra Thông tư còn quy định cụ thể: Mô hình kết nối, yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin đối với hệ thống truyền thanh ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

 Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/01/2021. Trường hợp đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông đã được đầu tư nhưng chưa tuân thủ các quy định của Thông tư này, sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm áp dụng, nâng cấp, hoàn thiện đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư này.

                                                                                                Q.N

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản (12/1/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (5/1/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm (28/12/2020)
Tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020 (27/11/2020)
Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (27/11/2020)
Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài cho cán bộ thông tin các địa phương có đường biên giới với Lào (20/11/2020)
Tọa đàm giới thiệu sách “Hùng Vương Thánh tổ Ngọc phả” tại tỉnh Quảng Trị (28/9/2020)
Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2020 tại Quảng Trị (24/7/2020)
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (24/7/2020)